Categorieën
Algemeen

Informatiebrief special Aanpak Corona #3 | 20 mei 2020, gemeente Den Haag

Deze informatiebrief bevat noodzakelijke informatie voor de gecontracteerde zorgaanbieders. Archiveer deze informatiebrief als naslagwerk. Stuur de informatie­ brief intern door naar belanghebbenden zoals collega’s en de cliëntenraad.

De coronacrisis heeft effect op ons gehele zorgstelsel en dus ook op onze afgesproken Wmo MWA-dienst- verlening. Het betekent voor iedereen anders werken dan we gewend zijn. De gemeente Den Haag heeft veel waardering voor de vele inspanningen van organisaties en vrijwilligers om de coronacrisis te bestrijden.

Het is van belang om met elkaar samen te werken en om afspraken te maken voor een passende aanpak. Maar ook over de noodzakelijke continuïteit van dienstverlening. Met deze informatiebrief MWA 2020 informeren wij u de komende periode over zaken die in deze tijd relevant zijn.

De gemeente trekt met alle partners in de stad gezamenlijk op om de kwetsbaren te ondersteunen.