Categorieën
Algemeen

Lijst grote zorgaanbieders continuïteitsbijdrage gepubliceerd, 15 mei

Zorgverzekeraars hebben een continuïteitsbijdrage-regeling opengesteld voor zorgaanbieders die ten gevolge van de coronacrisis te maken hebben met vraaguitval en daardoor in financiële problemen komen. In deze regeling wordt een onderscheid gemaakt tussen zorgaanbieders met een omzet van meer en minder dan 10 miljoen euro op jaarbasis. Voor zorgaanbieders met een omzet van minder dan 10 miljoen bestaat vanaf 15 mei (gefaseerd) de mogelijkheid een aanvraag voor een bijdrage in te dienen. Voor de zorgaanbieders met een omzet van meer dan 10 miljoen (met enkele uitzonderingen) wordt een specifieke regeling getroffen. Op deze lijst staan de zorgaanbieders die onder de specifieke regeling vallen.

Lees meer op ZN.