Categorieën
Algemeen

Verruiming bezoekregeling verpleeghuiszorg roept vragen op

In de verpleeghuizen was tot 20 mei alleen bezoek mogelijk als een cliënt terminaal was. Inmiddels is de bezoekregeling verruimd voor alle cliënten. Er is een handreiking voor geschreven vanuit verschillende veldpartijen. Zorgaanbieders geven aan te zoeken naar een praktische invulling van verruiming van de bezoekregeling. Ze hebben hier nog een groot aantal vragen over. De verpleeghuizen vinden het lastig de regeling goed vorm te geven en worstelen hierbij met vragen over extra personele inzet, kosten en de praktische uitvoering.

Bron IGJ