Categorieën
Algemeen

Verruiming bezoek­regeling verpleeg­huizen – Tips voor cliënten­raden

Sinds 25 mei mogen verpleeghuizen bezoek toelaten. LOC stelde daarvoor samen met brancheorganisaties, beroepsverenigingen en Alzheimer Nederland een handreiking op hoe verpleeghuizen dit veilig en op maat kunnen organiseren. Per locatie moeten de cliëntenraad, personeelsvertegenwoordiging, arts en management het eens zijn over de uitwerking van de bezoekregeling. Uit signalen en een inventarisatie onder cliëntenraden, ziet LOC dat verpleeghuizen nog weinig gebruik maken van de ruimere mogelijkheden in de bezoekregeling. Op onder andere de volgende punten is meer lokaal maatwerk mogelijk:

Lees meer op LOC.