Belangrijke organisaties

RIVM – Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

GGD Haaglanden – Bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid van de bevolking.

ActiZ – Branchevereniging van zorgorganisaties

Valente – Branchevereniging voor participatie, begeleiding en veilige opvang

NAZW – Netwerk Acute Zorg regio West

WHO – World Health Organisation

ROAZ – Landelijk netwerk acute zorg

GHOR Haaglanden – Geneeskundige Hulpverlenings Organisatie in de Regio

CIZ – Beoordeelt aanvragen voorzieningen Wet langdurige zorg (Wlz) en geeft indicaties

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

CZ Zorgkantoor Haaglanden

Zorgverzekeraars Nederland – Behartigt de belangen van alle zorgverzekeraars

NZA – Samen werken we aan goede en betaalbare zorg

IZZ – Het ledencollectief van mensen in de zorg

ZonMw – Stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie

Pharos – Landelijk expertisecentrum terugdringen grote gezondheidsverschillen

Thuis in het Verpleeghuis – Waardigheid en trots op elke locatie

LOC Waardevolle zorg

MantelzorgNL – Helpt jou helpen

Mantelzorgelijk – Zorg voor Elkaar

PatiĆ«ntenfederatie Nederland – Samen de zorg beter maken

Vilans – Landelijke kennisorganisatie voor langdurige zorg

Movisie – landelijk kennisinstituut samenhangende aanpak sociale vraagstukken

OSB – Ondernemersorganisatie Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten

Zorg voor Beter – Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn

Stichting Transmurale Zorg – Ondersteuningsorganisatie zorgaanbieders regio Haaglanden

ZorgZijn Werkt – Voor een gezondere arbeidsmarkt in Zorg & Welzijn

Extra Handen voor de Zorg – Vraag en aanbod extra zorgpersoneel coronacrisis

V&VN – Beroepsvereniging verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten

Verenso – Vereniging van specialisten ouderengeneeskunde

NOOM – Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten

Alzheimer Nederland

Gemeente Den Haag – Coronavirus

Gemeente Zoetermeer – Coronavirus

Gemeente Leidschendam-Voorburg – Coronavirus

Gemeente Wassenaar – Coronavirus

Gemeente Rijswijk – Coronavirus