Categorieën
Algemeen

Testbeleid en inzet zorgmedewerkers

Uitgangspunten voor een optimale inzet van medewerkers in de zorg binnen en buiten het ziekenhuis, waarbij rekening wordt gehouden met de gezondheid van de medewerkers zelf en het risico op besmetting van patiënten/cliënten/collega’s.

Bron: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Ministerie van VWS Testbeleid en inzet zorgmedewerkers
Bijlage bij de LCI-richtlijn COVID-19 | Versie 4 juni 2020