Categorieën
Algemeen

VWS: instel­lingen en cliënten­raden kunnen langer tijd nemen voor afspraken medezeg­genschap

Sinds 1 juli is de Wmcz 2018 van kracht. Zorgorganisaties hebben nu een half jaar de tijd om afspraken over medezeggenschap vast te leggen. Gezien de coronacrisis vroegen LOC en brancheorganisateis eerder om verlenging van deze termijn. Dit verzoek heeft de minister niet gehonoreerd. Wel heeft VWS aangegeven coulant om te gaan met de implementatie van de wet.

Lees verder op LOC.

Categorieën
Algemeen

Update NOW-2 regeling

Een werkgever die minimaal 20 procent omzetverlies verwacht, kan vanaf 6 juli een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen bij UWV voor een tijdvak van juni tot en met september. Het kabinet verlengt de NOW-regeling met vier maanden. De NOW-regeling is een onderdeel van de steunmaatregelen van het kabinet, omdat de economische gevolgen van de coronacrisis nog steeds aanhouden, is de regeling verlengd en hanteert dezelfde systematiek van tegemoetkoming, maar bevat ook wijzigingen. Voor zorgwerkgevers blijft van toepassing dat er andere voorliggende voorzieningen van toepassing zijn voor compensatie van omzetverlies of extra kosten als gevolg van Corona. Actuele informatie hierover vindt u hier op de ActiZ website.

Lees verder op ActiZ.

Categorieën
Algemeen

Mirella Minkman: ‘Ga na de coronacrisis ook digital first’

‘Een belangrijke les die we tijdens de lockdown geleerd hebben’, zegt Vilans-bestuurder Mirella Minkman, ‘is dat een versnelde invoering van digitale technologie mogelijk bleek. Doe eerst wat digitaal kan, vul dan aan.’ Minkman spreekt in een recent verschenen interview met vakblad Zorg+Welzijn over het rapport Oud en zelfstandig in 2030, waarvoor zij in de commissie zit.

Lees meer op Vilans.

Categorieën
Algemeen

Notitie zorgaanbieders Radicale Vernieuwing: Corona-lessen

Op verzoek van het ministerie van VWS brengen verschillende veldpartijen de geleerde lessen van de coronacrisis in kaart. Een kernteam van vertegenwoordigers van deelnemende zorgorganisaties aan Radicale Vernieuwing Verpleeghuiszorg schreef een notitie met een overzicht van coronalessen voor de toekomt. Bijvoorbeeld om in een nieuwe crisissituatie geen algemene maatregelen voor de hele sector op te leggen, maar maatwerk per locatie mogelijk te maken. 

De geleerde lessen die vanuit de deelnemers van Radicale Vernieuwing Verpleeghuiszorg geformuleerd zijn spitsen zich toe op 4 thema’s.

Lees meer op Thuis in het Verpleeghuis.

Categorieën
Algemeen

10 tips voor cliëntenraden in coronatijd

De coronatijd was ingrijpend voor verpleeghuizen. Gelukkig lijkt het ergste nu achter de rug. Huizen zonder besmettingen mogen de deuren weer openzetten. Dat gebeurt idealiter in goede afstemming met de cliëntenraad. Maar hoe laat je als cliëntenraad je stem horen in coronatijd? En hoe pols je je achterban? De versoepeling van de bezoekregeling was een mooie testcase. Drie cliëntenraden delen 10 tips.

Lees meer op Thuis in het Verpleeghuis.

Categorieën
Algemeen

Eerste resultaten van creatieve ideeën aanpak coronavirus

Door het creatieve idee van Do It Together zijn de eerste verticale tuintjes af; het resultaat van dagbesteding thuis. Het project FlexVisit maakte mogelijk dat veel ouderen in verpleeghuizen dankzij veilige bezoekcabines toch bezoek konden ontvangen. Verder leerden verpleegkundigen door virtual reality werken met COVID-patiënten. Een kleine greep uit de resultaten van 74 projecten die zijn gestart binnen de regeling Creatieve oplossingen aanpak coronavirus (COVID-19).

Lees meer op ZonMw.

Categorieën
Algemeen

Inspectie toetst zorgaanbieders op versoepeling coronamaatregelen

Op de persconferentie van 24 juni deed minister Hugo de Jonge een oproep aan alle verpleeghuizen die langer dan twee weken ‘coronavrij’ zijn: open de deuren weer voor bezoek. De afwegingen die zorgaanbieders moeten maken tussen veiligheid van de groep en vrijheid van het individu moeten ondersteunend zijn aan de kwaliteit van leven van de individuele bewoner. De Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) neemt de wijze waarop een zorginstelling omgaat met de versoepelingen nu mee in het toezicht.

Lees meer op Vilans.

Categorieën
Algemeen

Zorgscala.nl vanaf nu een uitgebreid online platform

ZorgScala, vereniging van zorgaanbieders in de regio Haaglanden, heeft nu een uitgebreid online platform waar VVT-professionals terecht kunnen voor kennisdeling en samenwerking. Alle belangrijke thema’s uit hun beroepsveld komen aan bod; overzichtelijk, toegankelijk en toepasbaar. Een website met een scala aan functionaliteiten, in een frisse en hedendaagse vormgeving. Alle gebruikers van het platform kunnen de projecten, kennisdossiers, nieuwsitems, downloadable tools, activiteiten, werkgroepen en agenda’s makkelijk vinden, gebruiken, delen en beheren.  

Categorieën
Algemeen

Ministerie roept verpleeghuizen op: vermijd een algeheel bezoekverbod bij een nieuwe besmetting

Om verwarring en onnodig leed onder naasten tegen te gaan, adviseert het ministerie van volksgezondheid verpleeghuizen nadrukkelijk om bij coronabesmettingen niet meer helemaal op slot te gaan voor bezoek. 

Ook in verpleeghuizen heb je rekkelijken en preciezen: waar het ene verpleeghuis slechts een gang of afdeling afsluit als er corona wordt geconstateerd bij een bewoner of medewerker, gaat het andere verpleeghuis helemaal op slot voor bezoek bij een besmetting. 

Nu schept het ministerie voor volksgezondheid duidelijkheid: de tijd dat verpleeghuizen helemaal moeten sluiten voor bezoek is voorbij, ook als er een of meerdere besmettingen zijn. Als het kan, is het beter om alleen op de besmette afdeling het bezoek te beperken, adviseert het ministerie. 

Lees meer in TROUW.

Categorieën
Algemeen

Testen op het coronavirus (COVID-19)

Sinds 1 juni kan iedereen met milde klachten (hoesten, verkoudheid en/of koorts) door de GGD getest worden op het coronavirus (dat de ziekte COVID-19 veroorzaakt). U kunt bellen voor een test met het landelijke telefoonnummer 0800-1202. 

GGD Haaglanden heeft in Nootdorp een locatie ingericht om mensen met klachten die passen bij de ziekte COVID-19 en die wonen of werken in de regio Haaglanden te testen. Ook kunt u in een mobiele testunit getest worden. Dat kan op werkdagen bij de Laan van de glazen stad 1 in Naaldwijk en bij HMC Antoniushove in Leidschendam.

Lees meer op de site van GGD Haaglanden.

Categorieën
Algemeen

Online Dialoog – Duurzame en gezonde voeding in de zorg

Eten en drinken is ontzettend belangrijk in het leven van mensen. Niet alleen omdat we het nodig hebben voor onze gezondheid, maar ook het sociale component. Vanuit de Green deal streven zorgorganisaties, overheid en bedrijven naar een gezond en duurzaam voedingsbeleid in de zorg. Deze zomer is er een Online Dialoog over ‘Duurzame en gezonde voeding in de Zorg’. De initiatiefnemers nodigen cliëntenraden van harte uit om inzichten te delen rondom het duurzamer en gezonder maken van eten en drinken in de zorg. Kijk daarvoor op toekomstproef.nl

Het Coronavirus heeft ons eens te meer duidelijk gemaakt hoe belangrijk een goede gezondheid is. Door gezond te eten bouwen we weerstand op en kunnen we tegen een (extra) stootje. We hoeven daarom niet uit te leggen hoe belangrijk goede voeding in de zorg is.

Binnen de Green Deal streven zorgorganisaties, overheid en bedrijven al langer naar een gezond en duurzaam voedingsbeleid in de zorg. Met de Online Dialoog ‘Urgentie van Duurzame en Gezonde Voeding in de zorg’ verbinden we iedereen in de keten om met elkaar in gesprek te gaan en inzichten met elkaar te delen. Tot en met augustus kunnen betrokkenen uit de hele keten inzichten delen over het duurzamer en gezonder maken van eten en drinken in de zorg. Stichting Eten+Welzijn, in opdracht van Ministerie van VWS, roept agrariërs, leveranciers, cateraars, zorgprofessionals, bezoekers, bestuurders, patiënten en cliënten op om mee te denken. Want samen weten we meer, kunnen we meer en komen we verder. 

Lees meer op LOC.

Categorieën
Algemeen

Poster maakt intimiteit bespreekbaar

Tijdens de coronacrisis voelden veel bewoners in verpleeghuizen zich eenzaam door de beperkte bezoekregeling. Volgens Noëlle Sant, adviseur van Vilans, is hierdoor het onderwerp ‘intimiteit en seksualiteit’ nog belangrijker geworden. Download de poster om het onderwerp bespreekbaar te maken. 

De poster (met infographic) kun je ophangen om meer bewustzijn te creëren over het onderwerp ‘intimiteit en seksualiteit’ of het bespreekbaar te maken. Je kunt reacties inventariseren met een formulier en het daarna in een teamoverleg of met een groep bewoners bespreken. 

Lees verder op Zorg voor Beter.

Categorieën
Algemeen

Gezondheid ouderen fors achteruit door coronamaatregelen

Coronamaatregelen zoals het bezoekverbod hebben grote gevolgen voor het welzijn en de gezondheid van bewoners in verzorgings- en verpleeghuizen. Dit blijkt uit onderzoek van het Trimbos Instituut en een consortium van onderzoekers.

Ouderen in verzorgings- en verpleeghuizen voelen zich eenzamer en psychisch kwetsbaarder dan voor de coronacrisis. Eén op de zeven bewoners is in meer of mindere mate eenzaam. Problemen met stemming en gedrag zijn verergerd en de kwaliteit van leven en algemene gezondheid zijn slechter geworden. Vooral bewoners die geen ernstige cognitieve aandoeningen hebben, ondervonden problemen.

Lees verder op Zorg voor Beter.

Categorieën
Algemeen

Coulance bij de implementatietermijn Wmcz

De vernieuwde Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz 2018) is op 1 juli 2020 in werking getreden. De IGJ zal bij de implementatie van de Wmcz coulance tonen. Dat schrijft het ministerie van VWS als antwoord op het verzoek van ActiZ, LOC, VGN, de Nederlandse GGZ en Zorgthuisnl om vanwege de Covid19-crisis zorgorganisaties en cliëntenraden een ruimere termijn te gunnen om de medezeggenschapsregeling aan te passen aan de Wmcz 2018.

Lees meer op ActiZ.

Categorieën
Algemeen

ActiZ, Update coronavirus – 53

ActiZ, Update coronavirus – 53

Categorieën
Algemeen

Coronamaatregelen: veranderingen voor mantelzorgers per 1 juli

Vanaf 1 Juli is er een nieuwe stap gezet in de corona aanpak. Wat betekent dit voor mantelzorgers?

Lees meer op Mantelzorg.nl.

Categorieën
Algemeen

Evaluatie coronacrisis verpleeghuizen: 5 belangrijke lessen

“Het is niet uit te leggen dat verpleegkundigen en verzorgenden die in verpleeghuizen of in de wijk werken lange tijd nauwelijks over beschermende middelen beschikten. Dit mag nooit meer gebeuren.” Dat zegt V&VN-bestuurder Conny van Velden, terugkijkend op de coronapiek. V&VN stuurde vandaag samen met Verenso, Actiz en Zorgthuisnl een brief naar de Tweede Kamer met daarin vijf belangrijke geleerde lessen uit de coronacrisis in verpleeghuizen en adviezen en vragen aan minister Hugo de Jonge van VWS. 

Conny van Velden: “De verontrustende berichten van verpleegkundigen en verzorgenden over de tekorten aan  beschermende middelen, testen én onduidelijke richtlijnen stroomden begin maart binnen op ons V&VN meldpunt. Nu de grootste piek voorbij is, en verpleegkundigen en verzorgenden na de enorme krachtsinspanning die zij leverden terugkeren naar hun reguliere werkzaamheden, is er ruimte om te evalueren.”

Lees meer op V&VN.

Categorieën
Algemeen

‘We voelden ons vergeten’

Hadden het RIVM en de regering wel door dat afstand houden onmogelijk is voor verzorgenden in verpleeghuizen en in de wijk? Marita de Kleijne-Peters, verzorgende IG in een verpleeghuis en voorzitter van het platform V&VN Verzorgenden, kijkt terug op hectische weken. ‘Even koffiedrinken was er niet meer bij, want het mondkapje mag niet af.’

“De vraag die mij de afgelopen weken elke dag bezig heeft gehouden is: hoe kan ik mijn werk zo goed, maar vooral zo menselijk mogelijk blijven doen? Hoe kun je de benodigde zorg blijven bieden als alles anders is? Als aan de ene kant de zorg wordt afgeschaald en aan de andere kant er taken bijkomen? Als je werk bestaat uit aanraken, een zachte streek langs een wang om een cliënt wakker te maken, of een hand op een schouder om iemand gerust te stellen, maar dat niet meer kan? Ik durf wel te zeggen dat het mij, en al mijn collega’s verzorgenden in verpleeghuizen en de wijkverpleging is gelukt. En dat zegt eigenlijk alles over ons doorzettingsvermogen, flexibiliteit, en vooral de passie voor ons vak. Want makkelijk was het niet. Zeker in het begin.”

Lees meer op V&VN.

Categorieën
Algemeen

Corona en regeldruk: wat zijn de effecten?

Veel zorgregels zijn tijdens de coronacrisis versoepeld. Nu het hoogtepunt van de crisis achter ons ligt, zijn wij benieuwd naar jouw ervaring met regeldruk ten tijde van de crisis. Vul de poll in. Vanwege de coronacrisis hebben verschillende zorgtoezichthouders besloten om zorgmaatregelen te versoepelen. Hoe zit dat in jouw organisatie Merk jij meer regelruimte in jouw werk? We zijn benieuwd. Vul de poll in en laat weten hoe jij de regeldruk ervaart tijdens de coronacrisis.

Categorieën
Algemeen

IGJ houdt zicht op openstel­ling bezoek in verpleeg­huizen

De Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd licht vandaag in een nieuwsbericht toe hoe zij zicht houden op de openstelling van bezoek in verpleeghuizen:

“Sinds 24 juni zijn alle verpleeghuizen die langer dan twee weken vrij zijn van besmettingen met Covid-19 weer open voor bezoek. Zorgaanbieders moeten cliënten en hun naasten de mogelijkheid geven om elkaar te ontmoeten binnen en buiten de zorginstelling. De afwegingen die zorgaanbieders hierin moeten maken tussen veiligheid van de groep en vrijheid van het individu moeten ondersteunend zijn aan de kwaliteit van leven van de individuele bewoner. De IGJ vindt het belangrijk dat hierin de juiste afwegingen worden gemaakt. Dat betekent dat de IGJ de wijze waarop een zorginstelling omgaat met de versoepeling van de eerdere maatregelen meeneemt in haar toezicht.

Brancheorganisaties hebben een handreiking geschreven om zorgorganisaties hierbij handvatten te bieden. De randvoorwaarden uit de handreiking gelden voor die verpleeghuizen die nog niet volledig open zijn voor bezoek vanwege (recente) besmetting met Covid-19. De handreiking schetst een perspectief over volgende faseringen in de versoepeling van de bezoekregeling. Eerder heeft het kabinet vastgesteld dat de versoepeling van de bezoekregeling onvermijdelijke risico’s met zich meebrengt. Dit vraagt van zorgaanbieders een weloverwogen gefaseerde en gecontroleerde aanpak waarbij deze risico’s geminimaliseerd worden. Minstens zo belangrijk is de verbinding met de kwaliteit van de zorg, de geboden zorg moet ondersteunend zijn aan de kwaliteit van leven van de individuele bewoner.

Lees meer op LOC.

Categorieën
Algemeen

De positieve bijvangst van de coronacrisis: MDO’s via beeldbellen

Wat neemt ouderenzorgorganisatie Tangenborgh mee uit de coronacrisis? Dat een MDO (Multidisciplinair overleg) via beeldbellen een blijvende optie wordt in hun repertoire. Want het heeft onvermoede voordelen. Zeker als je – zoals Tangenborgh – MDO’s organiseert op het moment dat de situatie van een bewoner daar om vraagt. Manager behandeling en zorg Jefke van den Bor en manager zorg en facilitair Gemma Bruins: ‘Dochters en zonen die ver weg wonen kunnen makkelijker aansluiten.’

Lees meer op Thuis in het Verpleeghuis.

Categorieën
Algemeen

Coronaregeling zorgverzekeraars voor zorgaanbieders wijkverpleging

Grotere zorgaanbieders van wijkverpleging, geriatrische revalidatiezorg (grz) en eerstelijnsverblijf (elv) kunnen nu ook gebruikmaken van een coronaregeling van zorgverzekeraars. ActiZ en Zorgverzekeraars Nederland hebben overeenstemming bereikt over een regeling. De regeling biedt compensatie voor gederfde inkomsten en extra kosten door de uitbraak van het coronavirus, en is bedoeld voor aanbieders met een jaaromzet hoger dan 10 miljoen euro. In een brief informeert Zorgverzekeraars Nederland zorgaanbieders meer gedetailleerd.  

Lees meer op ActiZ.

Categorieën
Algemeen

Eerste geleerde lessen aanpak coronacrisis verpleeghuizen

Welke eerste lessen vallen er te trekken uit de aanpak van de uitbraak van het coronavirus voor de zorg voor ouderen? Met die insteek bundelden beroepsverenigingen Verenso en VenVN en brancheverengingen ActiZ en Zorgthuisnl hun ervaringen. Wat kunnen we ervan leren voor de zorg in verpleeghuizen, kleinschalige woonvormen en de wijkverpleging en wat is daarvoor nodig?

Lees meer op ActiZ.

Categorieën
Algemeen

Tweede REISadvies ‘Oud en zelfstandig in 2030’: leer van corona

De commissie ‘Toekomst zorg thuiswonende ouderen’ onder leiding van Wouter Bos overhandigt vandaag het definitieve reisadvies ‘Oud en zelfstandig in 2030’ aan de Tweede Kamer. Eén van de vier centrale oproepen uit dit rapport is: trek lering uit de coronacrisis!

Lees meer op Vilans.

Categorieën
Algemeen

Potentieel benutten door ‘bekwaam is bevoegd’

Het personeelstekort in de zorg voor ouderen en chronisch zieken, is groot en groeit nog steeds door de toenemende vergrijzing. Als we het adagium ‘bekwaam is bevoegd’ toepassen in de zorg biedt dit mogelijkheden voor de ouderenzorg. In ‘Feiten en fabels over bekwaam en bevoegd’ zetten we hardnekkige vooroordelen op een rij en bieden we inzicht in de mogelijkheden vanuit de wetgeving. 

De toenemende vergrijzing, een stijgend tekort aan zorgpersoneel, meer gebruik van technologie en een veranderende zorgvraag. Dat zijn de huidige en toekomstige uitdagingen voor werkgevers in de ouderenzorg. Er wordt veel energie gestoken in meer instroom, anders en op maat opleiden en het creëren van nieuwe functies. Vraag is of dat genoeg is om kwalitatief goede zorg te kunnen blijven bieden en om nieuwe en huidige medewerkers te binden en boeien.
De coronacrisis heeft tot versnelde inzichten geleid in de inzet, flexibiliteit én mogelijkheden van medewerkers. Wat blijkt? Er is nog veel onbenut potentieel bij zittende medewerkers.

Lees meer op ActiZ.

Categorieën
Algemeen

ActiZ positief over financiële opsteker voor zorgmedewerkers

Het is positief dat zorgmedewerkers 1000 euro bonus krijgen. Verzorgenden, verpleegkundigen en andere zorgmedewerkers in de zorg thuis en verpleeghuizen hebben de afgelopen periode bergen werk verzet. De zorg voor ouderen en chronisch zieken kan niet stopgezet worden en ging ondanks de uitbraak van covid-19 onverminderd door. Een beloning voor deze inzet is volgens ActiZ branchevereniging van zorgorganisaties op zijn plaats. Het ministerie van VWS kondigde de bonus aan op verzoek van de Tweede Kamer.

Lees meer op ActiZ.

Categorieën
Algemeen

Bonus voor unieke inzet zorgpersoneel tijdens coronacrisis

Zorgmedewerkers die in hun werk direct of indirect de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus hebben ondervonden krijgen een bonus van 1000 euro netto. Hiermee laten de Tweede Kamer en het kabinet hun waardering en dankbaarheid zien voor al het harde werk dat de mensen in de zorg tijdens de coronacrisis hebben verricht. 

Het geld is bedoeld voor verpleegkundigen, verzorgenden, helpenden, schoonmakers en het andere ondersteunend personeel in alle sectoren van de zorg. Dus de verpleeghuiszorg, ziekenhuiszorg, ambulancezorg, gehandicaptenzorg, revalidatiezorg, wijkverpleging, jeugdzorg, geestelijke gezondheidszorg en andere zorgsectoren. 

Lees meer op de Rijksoverheid.nl.

Categorieën
Algemeen

Niet beschuldigen maar empathie tonen

Veeg emotionele spanningen in de ouderenzorg niet onder het tapijt, maar maak ze bespreekbaar, bepleit Tineke Abma, directeur van Leyden Academy on Vitality and Ageing en hoogleraar Participatie & Diversiteit aan Amsterdam UMC.

Lees meer in TROUW.

Categorieën
Algemeen

‘Cliëntenrechten zijn de afgelopen maanden geparkeerd’

Zorginstellingen hebben sinds de start van de coronacrisis te weinig oog gehad voor de positie van hun cliënten. Jurist Brenda Frederiks pleit voor ‘differentiatie’ en dat had al veel eerder gekund. ‘Het leek wel alsof mensen zelf niets meer te zeggen hadden.’0

‘Een vacuüm’, zo noemt jurist Brenda Frederiks, gespecialiseerd in de Wet zorg en dwang, de situatie waarin intramurale zorginstellingen voor ouderen en voor mensen met een beperking sinds de start van de coronacrisis verzeild zijn geraakt. Ze toonde zich de afgelopen weken in diverse media kritisch over de situatie van cliënten van deze organisaties. Ze noemt het ‘billijk’ dat zorgprofessionals in de eerste weken van de crisis zoekende waren. ‘De druk was heel hoog, de situatie onbekend. Maar zorginstellingen zijn veel te lang in die eerste reflex blijven hangen.’

Lees meer op ZorgWelzijn.

Categorieën
Algemeen

Advies: geen landelijk bezoekverbod verpleeghuizen bij tweede golf

Het landelijke bezoekverbod voor verpleeghuizen, dat van maart tot en met meiin verband met het coronavirus werd ingesteld, leidde tot schrijnende situaties. Verpleeghuizen moeten daarom ruimte krijgen om hun eigen bezoekregeling te bepalen. Dat is de belangrijkste aanbeveling van een groep Leidse en Groningse onderzoekers in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid.

De wetenschappers onderzochten de corona-aanpak van tientallen verpleeghuizen. Volgens de Leidse hoogleraar ouderenzorg Wilco Achterberg geeft het onderzoek een goed beeld van wat er van dag tot dag speelde in de zorginstellingen.

Uit het onderzoek blijkt dat aan het begin van de coronacrisis het “enorme gebrek” aan beschermende middelen voor onrust bij het zorgpersoneel zorgde. Daarnaast leidden verschillen in adviezen van het RIVM en de GGD tot verwarring. Bewoners vonden de rust door de bezoekregeling aanvankelijk prettig, maar ervoeren al snel eenzaamheid.

Lees meer op NOS.nl.

Categorieën
Algemeen

25 besmettingen in verpleeghuis Maassluis

Het aantal besmettingen in het verpleeghuis De Tweemaster in Maassluis is gestegen naar 25. Woensdag waren het er nog zes. Het gaat om zeventien bewoners en acht medewerkers, meldt de Argos Zorggroep, waaronder het huis valt.

Nadat de eerste besmettingen waren vastgesteld, werd direct weer een bezoekverbod ingesteld, schrijft Rijnmond. De regeling was anderhalve week eerder versoepeld. “Alle huizen van Argos Zorggroep waren tot voor kort corona-vrij. Met het openstellen van de huizen voor bezoek, lopen we meer risico het virus binnen te halen”, zegt Argos Zorggroep. “Elke beweging van buiten naar binnen is een kans voor het virus om mee te komen. We hopen dat het contactonderzoek hier meer inzicht in zal geven.”

Alle medewerkers, vrijwilligers en bewoners van de Tweemaster worden getest. Ook voert het verpleeghuis samen met de GGD een bron- en contactonderzoek uit om te achterhalen bij wie de uitbraak begon.

De besmette patiënten zijn ondergebracht op een speciale corona-afdeling van Argos in Vlaardingen. Medewerkers en vrijwilligers die besmet zijn geraakt of symptomen hebben zijn momenteel niet aan het werk.

NOS.nl

Categorieën
Algemeen

Nieuwe deadline aanlevering kwaliteitsgegevens verpleeghuiszorg 2019: 1 november

Op 23 juni j.l. heeft de Stuurgroep Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg de nieuwe deadline voor gegevensaanlevering verslagjaar 2019 vastgesteld op 1 november 2020. De IGJ en NZa zijn op de hoogte van dit uitstel.

Eerder was, vanwege de Covid-19 crisis, de deadline voor de gegevensaanlevering verpleeghuiszorg over verslagjaar 2019 uitgesteld. De Stuurgroep Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg (Patiëntenfederatie Nederland, LOC, Zorgverzekeraars Nederland, ActiZ, ZorgthuisNL, V&VN en Verenso) heeft nu in goed overleg met de brancheorganisaties en hun achterbannen besloten tot de nieuwe deadline van 1 november 2020. Deze nieuwe deadline geldt zowel voor de indicatoren basisveiligheid, de NPS, de indicatoren personeelssamenstelling als de url-link naar het kwaliteitsverslag 2019.

Lees meer op ActiZ.

Categorieën
Algemeen

3 vragen over ventilatoren in zorginstellingen

De temperatuur tikt de dertig graden aan, dus de ophef was groot toen bekend werd dat het niet raadzaam is om een ventilator aan te zetten in het verpleeghuis. Hoe zit dit precies? 3 vragen op een rij.

Lees meer op TVV.

Categorieën
Algemeen

Infographic en draaiboek: herstelzorg na corona

Over het herstelproces na corona wordt langzaam meer bekend. Het verloop en duur van herstel kan erg variëren. Soms knapt een cliënt eerst op en krijgt daarna een terugval. Ook kan het herstelproces erg lang duren. Vilans maakte een draaiboek herstelzorg, voorbeeldzorgplannen en een informatiebrief voor cliënten.

Lees meet op Zorg voor Beter.

Categorieën
Algemeen

Analyse: experts crisisteams blikken terug op coronamaatregelen

Welke genomen maatregelen zijn volgens multidisciplinaire experts het belangrijkst bij een corona-uitbraak in het verpleeghuis? Wekelijks analyseren onderzoekers van de academische ouderenwerkplaatsen UNC-ZH en UNO-UMCG in opdracht van het ministerie van VWS de notulen van crisisteams van verpleeghuizen. Hieruit blijkt de verscheidenheid aan maatregelen die genomen wordt groot is. Bovendien blijkt dat crisisteams met vragen blijven zitten. Er is behoefte aan meer concrete adviezen. Daarom zijn de maatregelen door multidisciplinaire expertpanels geprioriteerd. Zo ontstaat een selectie maatregelen die bij een (nieuwe) corona-uitbraak binnen het verpleeghuis direct aan te bevelen zijn.

Lees meer op Thuis in het Verpleeghuis.

Categorieën
Algemeen

Digitale vaardigheden: Publicatie over verschillende persona’s verschenen

In de zorg wordt steeds meer met digitale middelen gewerkt. Het is dus belangrijk dat zorgprofessionals de meerwaarde van die middelen zien en ze ook werkelijk gebruiken.Maar hoe pak je dat aan als organisatie en waar moet je rekening mee houden? Vilans e.a. vroegen zorgprofessionals wat hen helpt en belemmert. Dit levert persona’s op die in de publicatie worden beschreven. Rekening houden met deze ‘doelgroepen’ leidt tot een grotere kans dat digitale middelen ook daadwerkelijk gebruikt worden.

Lees meer op ActiZ.

Categorieën
Algemeen

Extra handen nodig? Maak nu gebruik van de ‘voordelige’ beschikbaarheid van KLM en Rode Kruis medewerkers!

Via de Nationale Zorgklas zijn groepen medewerkers van de KLM en het Rode Kruis getraind. Met deze groepen is afgesproken dat zij na het afronden van de training voor tenminste 2 maanden en voor 24 uur per week beschikbaar zijn voor vrijwilligerswerk in de VVT. Voor KLM-personeel geldt dat zij opgeleid zijn om in crisissituaties te handelen en dat zij hospitality hoog in het vaandel dragen. Voor de Rode Kruis medewerkers geldt dat zij vaak al vertrouwd zijn met het verrichten van zorgtaken.

Lees meer op ActiZ.

Categorieën
Algemeen

ActiZ, Update coronavirus – 52

ActiZ, Update coronavirus – 52

Categorieën
Algemeen

Aanvragen continuïteitsbijdrage mogelijk tot en met 14 juli

Een groot aantal zorgaanbieders met een jaaromzet lager dan 10 miljoen euro komt sinds 15 mei in aanmerking voor een maandelijkse continuïteitsbijdrage. Het is voor deze groep zorgaanbieders nog tot en met dinsdag 14 juli mogelijk om een continuïteitsbijdrage aan te vragen. Zorgverzekeraars hebben met de bijdrage, die betrekking heeft op de periode 1 maart tot en met 30 juni, inmiddels duizenden zorgaanbieders kunnen helpen. 

Zorgaanbieders met een omzet kleiner dan tien miljoen hebben vanaf vandaag dus nog drie weken om een continuïteitsbijdrage aanvragen. Zorgverzekeraars verwachten hiermee zorgaanbieders voldoende in de gelegenheid te hebben gesteld om een bijdrage aan te vragen.

Lees meer op ZN.

Categorieën
Algemeen

‘Te vroeg om verpleeghuizen helemaal te openen’

Verpleeghuizen kunnen soms best wat soepeler zijn bij het toelaten van bezoek voor bewoners, maar “het is nog te vroeg om helemaal open te gaan”. Dat zegt Verenso, de vereniging van specialisten in de ouderengeneeskunde. Volgens de vereniging zijn de risico’s van het coronavirus nog niet verdwenen en blijft het gevaar van een tweede golf bestaan.

De situatie is in de afgelopen weken wel flink verbeterd, benadrukt de vereniging. Het aantal besmettingen in verpleeghuizen neemt af en er zijn genoeg beschermingsmiddelen en coronatests beschikbaar. Wel vindt Verenso dat er meer gegevens over coronagevallen per regio beschikbaar moeten zijn. Verpleeghuizen en de overheid kunnen dan snel ingrijpen bij een nieuwe uitbraak.

Lees meer op Skipr.

Categorieën
Algemeen

Verpleeghuizen zitten klem tussen corona en hitteadvies

Verpleeghuizen worstelen met het Nationaal Hitteplan nu het RIVM adviseert om terughoudend te zijn met het gebruik van ventilatoren vanwege het gevaar van coronabesmetting. Met name in oude huizen zijn ventilatoren de enige gebouwelijke voorziening die verkoeling kunnen brengen.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) activeert vanaf woensdag 24 juni 2020 het Nationaal Hitteplan voor een deel van Nederland. Het hitteplan geldt voor de provincies Limburg, Noord Brabant, Zeeland, Gelderland, Overijssel, Zuid-Holland en Utrecht. Het RIVM roept instanties en burgers op extra zorg en aandacht te besteden aan kwetsbare mensen om gezondheidsproblemen door het warme weer te beperken.

Lees meer op Skipr.

Categorieën
Algemeen

De Jonge: verpleeghuisbewoner heeft recht op bezoek

Verpleeghuisbewoners hebben het recht om bezoek te kunnen ontvangen. Nu het grootste gevaar van het coronavirus is geweken, moeten verpleeghuizen dat waar mogelijk toelaten, vindt minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid).

Dat verpleeghuizen “de schrik nog in de benen” hebben, begrijpt de minister wel. “Geef ze even de tijd om het te regelen.” Maar als het nodig is kan de inspectie afdwingen dat verpleeghuizen bewoners weer toestaan bezoek te ontvangen en erop uit te gaan. Al wil De Jonge “niet gelijk in zulke termen spreken”, zei hij na nieuw coronacrisisberaad van het kabinet.

Verpleeghuizen gingen in maart op slot voor bezoek om de opmars van het coronavirus daar te stoppen. Sinds 25 mei mochten bewoners weer één vaste bezoeker ontvangen, mits op hun locatie geen coronabesmettingen waren. Half juni werden de landelijke regels verder versoepeld: verpleeghuizen kregen de vrijheid om weer zelf beleid te maken over bezoek.

Sommige instellingen houden echter nog altijd strenge regels aan. Een aantal bewoners en familieleden eiste daarom van De Jonge dat hij die verpleeghuizen tot de orde zou roepen.

Ouderenbond ANBO noemt het loslaten van beperkingen in verpleeghuizen “goed nieuws, maar ook spannend”. Directeur-bestuurder Liane den Haan vindt het “heel fijn” dat meerdere mensen tegelijk op bezoek kunnen komen. De ANBO roept verpleeghuizen op duidelijk te communiceren over de manier waarop bezoek het beste kan plaatsvinden. “We krijgen veel telefoontjes van mensen die het verwarrend en lastig vinden dat het in het ene verpleeghuis anders geregeld is dan in het andere.”

Verder benadrukt de ANBO dat verpleeghuisbewoners zeer kwetsbaar zijn en iedereen zich aan de regel van 1,5 meter afstand moet houden. “Niemand wil dat er een nieuwe besmettingshaard ontstaat en het verpleeghuis de bezoekregeling weer moet aanscherpen of opnieuw dicht moet.” (ANP)

Categorieën
Algemeen

ActiZ, Update coronavirus – 51

ActiZ, Update coronavirus – 51

Categorieën
Algemeen

Steeds meer bezoek mogelijk in verpleeghuizen

In alle verpleeghuizen zonder coronabesmettingen zijn inmiddels meerdere bezoekers per verpleeghuisbewoner welkom. Dat blijkt uit een peiling van branchevereniging ActiZ onder 450 verpleeghuislocaties. Eerdere inzet van ActiZ leidde tot vervroeging van de aanvankelijke versoepelingsdatum: van 15 juli naar 15 juni. Ook kregen verpleeghuizen lokaal de ruimte om hun deuren in overleg met zorgprofessionals en bewoners te openen voor meer bezoek.

Lees meer op Actiz.

Categorieën
Algemeen

Kort geding tegen de Staat om bezoekregeling verpleeghuizen van de baan

Het kort geding tegen de Staat om de bezoekregeling in verpleeghuizen is van tafel. Dat meldt advocaat Liesbeth Zegveld na een gesprek met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Namens bewoners en familieleden eiste Zegveld een uitspraak van minister Hugo de Jonge dat zorginstellingen de rechten van de bewoners moeten respecteren.

Lees meer op NOS.

Categorieën
Algemeen

Vragen en antwoorden hitte en COVID-19, RIVM

Vragen en antwoorden hitte en COVID-19, RIVM

Categorieën
Algemeen

Hitteplan en corona: ‘Gebruik uit voorzorg geen ventilator’

Nu de zomer officieel begonnen is, stijgen de temperaturen flink. Daarmee neemt ook de kans op hittegolven toe. Het moment waarop in veel zorgorganisaties de ventilatoren weer tevoorschijn komen. Maar is het gebruik van ventilatoren in tijden van corona wel zo verstandig? Hoe zorg je voor veilige ventilatie en voorkom je tegelijkertijd de verspreiding van het virus?

Lees meer op Vilans.

Categorieën
Algemeen

GGD Haaglanden: Het wordt warm! Nationaal hitteplan van kracht

U krijgt deze mail omdat uw organisatie of stichting werkt met mensen die gezondheidsrisico’s kunnen ondervinden van hitte. De komende dagen is ook in de regio Haaglanden het Nationaal Hitteplan van kracht, waarschijnlijk tot zaterdag 27 juni. Aanhoudend warm weer kan een bedreiging zijn voor de gezondheid van kwetsbare mensen. GGD Haaglanden wil u informeren over wat uw organisatie tijdens de hitte in de komende periode kan doen om gezondheidsproblemen te helpen voorkomen. 

Lees verder in de nieuwsbrief van GGD Haaglanden.

Categorieën
Algemeen

Zorg en ondersteuning thuis nog niet op het oude niveau

Nu de coronacrisis op zijn retour lijkt komt ook de zorg thuis weer op gang. Dat blijkt uit onderzoek van de Patiëntenfederatie onder ruim 8.000 mensen. Van hen kregen er 1.061 zorg voor zichzelf of voor een naaste voor de crisis  en/of ondersteuning thuis van de wijkverpleging en/of thuiszorg. 

Van deze groep kreeg 39% tijdens de coronacrisis minder of geen zorg en/of ondersteuning meer. Inmiddels is bij 19% van deze groep de zorg weer opgestart en zal dit bij 12% op korte termijn gebeuren. Bij 69% is de zorg en/of ondersteuning echter nog niet op het oude niveau; 28% hiervan krijgt minder zorg en 41% helemaal geen zorg.

171 deelnemers hebben sinds de coronacrisis helemaal geen zorg en/of ondersteuning meer. Het gaat dan om zaken als wondverzorging, huishoudelijke hulp, persoonlijke verzorging (wassen en aankleden), geestelijke hulp, stomazorg en medicatie geven. Driekwart van de groep die nog zonder zorg zit, heeft al vanaf het begin van de coronacrisis geen zorg meer aan huis.

Lees meer op de site van Patiëntenfederatie.

Categorieën
Algemeen

MantelzorgNL lanceert handige app voor mantelzorgers

Met welke corona-maatregelen moet ik rekening houden? Waar kan ik terecht met juridische vragen? Wat is er financieel geregeld? Hoe combineer ik werk en mantelzorg? Wat moet ik doen als ik het even niet meer zie zitten? 

Voor deze vragen kon je al terecht op de website van MantelzorgNL of de Mantelzorglijn. Maar nu kun je je antwoorden ook makkelijk vinden op de nieuwe app van MantelzorgNL. Deze app is in samenwerking met Menzis Zorgkantoor ontwikkeld, zodat mensen die zorgen voor een naaste op een eenvoudige en snelle manier informatie kunnen vinden en op de hoogte kunnen blijven van relevant nieuws. 

Lees meer op Mantelzorg.nl.

Categorieën
Algemeen

‘Corona is lastig uit te leggen’

Cato Habets (30) werkt als sociaalpedagogisch werker bij Middin met mensen met een beperking. Ze zit in het derde jaar van de hbo-v en kon meedraaien in het verpleegkundig coronateam. ‘Heel uitdagend.’

“Toen ik hoorde dat er een speciale unit kwam voor cliënten met corona heb ik me meteen aangemeld. Het leek me een goede ervaring voor mijn opleiding. Middin stelde een team samen van vijftien mensen. Op de unit gaven we specialistische zorg aan negen cliënten met corona, waarbij we onder meer saturatie en pols monitorden, en extra zuurstof gaven. De meesten van hen hadden een verstandelijke beperking.

Acute zorg verlenen bij ernstig zieke mensen ligt me goed, heb ik ontdekt. Je moet kritisch observeren, zorg op maat geven en snel schakelen met artsen. Ook klinisch redeneren vond ik interessant. Eén vrouw wilde steeds haar zuurstofbril niet in haar neus en toen ineens wel. We overlegden samen: waardoor zou dat komen? Ook belden we de begeleiders van de locaties waar de cliënten woonden om meer informatie te krijgen. Heel uitdagend allemaal, ik heb er veel van geleerd.”

Lees meer op V&VN.

Categorieën
Algemeen

Hitteplan: ben jij voorbereid?

De komende dagen gaan we richting tropische temperaturen. Hoewel sommigen het zomerse weer heerlijk vinden, kunnen de hoge temperaturen ook zorgen voor gevaarlijke situaties bij mensen die zorg nodig hebben. Ben jij voorbereid op de hitte? En waar moet je op letten bij risicogroepen voor COVID-19?

Omdat het volgens de voorspellingen van het KNMI de komende dagen extra warm wordt, is het Nationaal Hitteplan vanaf woensdag 24 juni geactiveerd in Limburg, Noord-Brabant, Gelderland, Overijssel, Zeeland, Zuid-Holland en Utrecht. Het is extra van belang om tijdens een hittegolf uitdroging of oververhitting van bewoners, cliënten en patiënten te voorkomen.

“Ik heb het weleens fout zien gaan,” vertelt wijkverpleegkundige Caroline Smeets. “Uitdrogen kan binnen een halve dag gebeuren, zeker als iemand thuis woont. Je kunt er niet de hele dag naast gaan staan om te controleren of iemand voldoende drinkt.”

Door de warmte kunnen mensen onder andere last krijgen van duizeligheid, hoofdpijn, misselijkheid en flauwte. Een aantal belangrijke tips die je kunt toepassen om klachten die door de warmte worden veroorzaakt te voorkomen.

Lees meer op V&VN.

Categorieën
Algemeen

Begrijpelijke informatie over coronavirus – update nr. 8

De begrijpelijke informatie over het coronavirus wordt geregeld geactualiseerd en opnieuw getest. Ook zijn er vertalingen beschikbaar. Met deze nieuwsbrief houdt Pharos u de hoogte van aanpassingen en nieuwe producten.

Lees meer op Pharos.

Categorieën
Algemeen

Tips communicatie met verwanten rondom coronamaatregelen

CCE-consulent Rob Mulder geeft zorgprofessionals in een video uitleg en tips over de communicatie met familie rondom de uitvoering van de (versoepeling van) de bezoekregeling en andere coronamaatregelen. Uitgangspunt hierbij is: aandacht voor relationele aspecten van communicatie en wederzijds begrip voor de moeilijke situatie. Centraal staat de vraag: hoe geef je als zorgmedewerkers opnieuw het contact met de familie en naasten vorm, nu deze met de versoepeling van de coronamaatregelen weer meer aanwezig zullen zijn binnen de zorginstelling. 

Rob Mulder geeft vanuit het CCE advies aan zorgmedewerkers in situaties waarin er schuring is tussen familieleden en zorgmedewerkers. Hij verzorgde begin juni namens het CCE een live webinar over relationele aspecten.

Lees meer op Thuis in het Verpleeghuis.

Categorieën
Algemeen

Nationaal Hitteplan actief

Het RIVM activeert vanaf woensdag 24 juni 2020 het Nationaal Hitteplan voor een deel van Nederland. Het hitteplan geldt voor de provincies Limburg, Noord Brabant, Zeeland, Gelderland, Overijssel, Zuid-Holland en Utrecht. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) roept instanties en burgers op extra zorg en aandacht te besteden aan kwetsbare mensen om gezondheidsproblemen door het warme weer te beperken. 

Het omgaan met hitte is een belangrijk punt van aandacht bij de zorg voor ouderen thuis en in verpleeghuizen. Hitte brengt gezondheidsrisico’s met zich mee voor bewoners van verpleeghuizen en kwetsbare groepen mensen.

Lees meer op ActiZ.

Categorieën
Algemeen

Digitale vaardigheden: Publicatie over verschillende personada’s verschenen

In de zorg wordt steeds meer met digitale middelen gewerkt. Het is dus belangrijk dat zorgprofessionals de meerwaarde van die middelen zien en ze ook werkelijk gebruiken.

Maar hoe pak je dat aan als organisatie en waar moet je rekening mee houden? Vilans e.a. vroegen zorgprofessionals wat hen helpt en belemmert. Dit levert personada’s op die in de publicatie worden beschreven. Rekening houden met deze ‘doelgroepen’ leidt tot een grotere kans dat digitale middelen ook daadwerkelijk gebruikt worden.

Lees meer op ActiZ.

Categorieën
Algemeen

Supporthelpdesk ouderengeneeskunde blijft hele jaar beschikbaar

Verenso en ActiZ zijn blij dat de Supporthelpdesk ouderengeneeskunde het hele jaar in alle regio’s beschikbaar blijft voor Specialisten Ouderengeneeskunde. Het inschakelen van de helpdesk zorgt tijdens de zomerperiode voor voldoende rust en meer veerkracht, waardoor Specialisten Ouderengeneeskunde beter toegerust zijn voor een eventuele tweede coronapiek later dit jaar. 

Lees meer op ActiZ.

Categorieën
Algemeen

Monitor bezoekregeling: bewoners fleuren op, maar implementatie vergt tijd

De verruiming van de bezoekregeling is op gang en wordt positief ontvangen, maar de implementatie vergt tijd, om zowel praktische redenen als angst voor besmettingen bij de locaties. Dit blijkt uit de tweede rapportage over de monitoring van de bezoekregeling door de Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg (AWO-ZL) en het Universitair Kennisnetwerk Ouderenzorg Nijmegen (UKON). Er zijn tot 6 juni geen nieuwe besmettingen gemeld op de locaties die aan de monitor deelnemen.

Lees meer op Thuis in het Verpleeghuis.

Categorieën
Algemeen

Zorgorganisaties spannen kort geding aan tegen inkoopbeleid Wlz

In elk geval vijf bij ActiZ aangesloten zorgorganisaties spannen een kort geding aan tegen zorgkantoren. Ze doen dit over het inkoopbeleid voor langdurige zorg voor de jaren 2021 – 2023. De bezwaren van de zorgorganisaties richten zich op de kortingen op het tarief die de zorgkantoren in het nieuwe inkoopbeleid opleggen. Op 10 september dient het kort geding bij de rechtbank in Den Haag. Branchevereniging ActiZ begrijpt de bezwaren over het inkoopbeleid van de leden goed. ActiZ wil een gedragen toekomstperspectief voor de verpleeghuiszorg en financiering die hierop aansluit en inspeelt. Het nieuwe inkoopbeleid voor langdurige zorg ontbeert dit.

Lees meer op ActiZ.

Categorieën
Algemeen

‘Dashboard coronavirus’ toegevoegd aan Kijk op COVID-19

ActiZ stelt cijfers over COVID-19, die voor de VVT het meest relevant zijn, beschikbaar via Kijk op COVID-19. Hier zijn twee eigen producten (Voorspelling en Regionale cijfers) te vinden en daarnaast links naar een aantal bronnen en informatiepagina’s van derden (via tabblad “Links”). Sinds deze week is ook het nieuwe ‘Dashboard coronavirus’ van de overheid toegevoegd aan het tabblad “Links”. In dit dashboard zijn verpleeghuiscijfersopgenomen, waar op dit moment de dalende trendlijnen te zien zijn met het aantal gemelde bewoners in verpleeghuizen dat in Nederland positief getest is, en het aantal dat overlijdt aan de gevolgen van het coronavirus.

Lees meer op ActiZ.

Categorieën
Algemeen

Grote belangstelling voor webinar wijkverpleging

Vanwege de coronacrisis zjin de informatiedagen zorgcontractering vervangen door verschillende webinars. 

Op 15 juni vond het webinar ‘Contractering en financiering wijkverpleging’ plaats, dat u hier terug kunt kijken. Onderaan dit bericht vindt u ook de presentatieslides en enkele links naar handige documenten of websites. 

In het webinar is ingegaan op de volgende onderwerpen:  

Lees meer op ActiZ.

Categorieën
Algemeen

Stand van zaken Balansbudget

Door de corona-crisis heeft het uitwerken van het Balansbudget enige tijd stil gelegen, maar inmiddels is de werkgroep weer gestart. De verwachting is dat er in september 2020 nieuwe wetgeving is, zodat we ook de contouren voor de regelingen kunnen gaan vaststellen. Ondanks de vertraging verwachten we voor de volgende cao-onderhandelingen in 2021 de uitwerking gereed te hebben. 

De werkgroep Balansbudget werkt niet alleen de cao-afspraken uit rondom Balansbudget, maar ook rondom Landingsbaan en het pensioen na 45 jaar werken in zorg en welzijn. ActiZ is als sociale partner, samen met de vakbonden, PFZW/PGGM en Zorgthuisnl  betrokken, evenals enkele ActiZ-leden.

Lees meer op ActiZ.

Categorieën
Algemeen

Kunst in de zorg ten tijde van corona

Een week na de kick-off van het onderzoek ‘Kunst in de Zorg’ op 5 maart 2020 zorgde het coronavirus voor een koerswijziging. Met de beperkingen die de coronamaatregelen met zich meebrengen, zijn veel van de vijftien kunstinitiatieven en de vier kunstprogramma’s die aan het onderzoek meewerken niet tot nauwelijks haalbaar. Toch weten de diverse kunstenaars een alternatieve invulling te geven aan hun activiteiten. Amsterdam UMC en Leyden Academy on Vitality and Ageing doen vervolgens onderzoek naar de waarde van kunst in crisistijd, en wat kunstenaars in deze moeilijke tijden kunnen betekenen voor de ontlasting van medewerkers in de (mantel)zorg.

Lees meer op Leyden Acadamy.

Categorieën
Algemeen

De impact van het COVID-19 virus op het dagelijkse leven van Marokkaanse migrantenouderen

Er is veel aandacht voor de gevolgen van het coronavirus en de vanuit de regering getroffen maatregelen voor de ouderen. Migrantenouderen komen er echter bekaaid vanaf, terwijl zij tot de meest kwetsbaren behoren. Dit was voor ons de aanleiding om een verkennend onderzoek te doen naar de ervaringen van Marokkaanse ouderen.

Migrantenouderen: een vergeten groep

Er is op dit moment een maatschappelijke shutdown: tot 1 september mogen er geen evenementen doorgaan, musea, horeca, middelbare scholen en universiteiten blijven voorlopig dicht en de zorg- en welzijnsinstellingen hebben hun deuren moeten sluiten voor bezoekers. Het motto is ‘sociale onthouding’ (social distancing) door zoveel mogelijk thuis te blijven en bezoek te beperken. Deze maatregelen gelden voor iedereen, ongeacht leeftijd, gezondheid, sociaaleconomische- en etnische achtergrond. Echter, de impact ervan op het dagelijks leven kan voor mensen verschillend uitpakken en ook is er meer aandacht voor de ene dan voor de andere groep.

Vrij snel na de eerste coronamaatregelen ontstond er bezorgdheid over de situatie van vooral ouderen. Zij hebben een grotere kans om door het coronavirus ziek te worden of te overlijden, met onrust en angst tot gevolg. Gezellig met vrienden er op uit en knuffelen met de kleinkinderen zitten er voorlopig niet in en velen moeten verder zonder of met minder formele en informele zorg en praktische steun. Hoewel er een verschil is tussen ‘alleen zijn’ en ‘eenzaam zijn’, is de verwachting dat veel ouderen zich eenzamer voelen dan normaal.

Lees verder op GERON.

Categorieën
Algemeen

Ook Nederland onderschatte uitbraak coronavirus

Ook Nederland onderschatte het coronavirus dat eind vorig jaar opdook in China. De illusie dat ons land goed voorbereid was leidde tot inschattingsfouten en fatale blinde vlekken, blijkt uit een reconstructie van NRC.

Door overmatig vertrouwen in het eigen zorgsysteem reageerde Nederland veel te traag op het nieuwe coronavirus, blijkt uit ruim honderd gesprekken die de krant in drie maanden voerde met tientallen betrokkenen. Pas nadat het virus zich onder duizenden Nederlanders had verspreid, greep de overheid in – wakker geschud door berekeningen die een Brabantse arts-microbioloog op eigen houtje maakte.

Zonder de ‘intelligente lockdown’ die er toen kwam, hadden naar schatting zo’n 23.000 mensen naar de intensive care gemoeten. Doordat alle aandacht uitging naar de intensive care, werd verzuimd de verpleeghuizen toe te rusten op bescherming van de bewoners tegen het virus. Bijna de helft van de ruim zesduizend vastgestelde Nederlandse coronadoden overleed daar.

Improvisaties van rond de klok werkende ambtenaren en ziekenhuizen die regels en protocollen opzij zetten, hielpen een grotere ramp voorkomen. (ANP)

Categorieën
Algemeen

Leveringsproblemen in de zorg kunnen voorkomen worden

De beschikbaarheid en levering van persoonlijke beschermingsmiddelen tijdens de coronacrisis kon veel beter. Voor een volgende crisissituatie moet een aantal problemen worden opgelost om herhaling van leveringsproblemen en gebrekkige coördinatie en regie te voorkomen. Jeroen Harink, algemeen directeur Nevi, geeft minister Hugo de Jonge graag advies naar aanleiding van zijn pleidooi om na corona de zorg op de schop te nemen. Terugkijkend op de afgelopen hectische coronatijden, is een aantal pijnpunten aan het licht gekomen. Vooral de levering van persoonlijke beschermingsmiddelen en samenwerking tussen partijen om dit in goede banen te leiden, moet beter. Nevi deed onderzoek onder 60 partijen in de zorg (zorginstellingen, verzekeraars, enz.) naar de knelpunten die de zorg is tegengekomen. 

“Deze crisis is één groot pleidooi voor minder markt, meer samenwerking en meer centrale regie”, zei minister De Jonge afgelopen weekend in het Algemeen Dagblad. Ook wij pleiten daarvoor, maar geven ook aan hoe. In april en mei van dit jaar hoe onder meer zorginstellingen, verzekeraars, zorgleveranciers en koepels om zijn gegaan met acute problemen veroorzaakt door de coronacrisis. Nu de piek van het virus voorbij is, kijken we aan de hand van de bevindingen van de ruim 60 respondenten, hoe de zorgsector zich kan voorbereiden op de toekomst. 

De lijst met problemen waar inkoopprofessionals in de zorg tegenaan liepen is lang. De belangrijkste:

Lees meer op Nevi.nl.

Categorieën
Algemeen

Thuiswonende ouderen aansporen om hulp te zoeken bij klachten

IGJ heeft thuiszorgaanbieders, FACT teams, koepelorganisaties en patiëntenorganisaties gebeld om een beeld te krijgen van kwetsbare thuiswonende ouderen. Hieruit blijkt dat er de nodige inspanningen worden verricht om patiënten weer naar het spreekuur van de huisarts en bijvoorbeeld de fysiotherapeut te krijgen, maar niet altijd succesvol.

Lees meer op IGJ.

Categorieën
Algemeen

Familie demonstreert tegen ongelijke versoepeling bezoekverbod

Bij het ene verpleeghuis wordt familie een paar uur op het appartement gelaten, bij het andere hebben ze een half uur aan een lange tafel in een bezoekersruimte. De versoepeling van het bezoekverbod wordt in verpleeghuizen verschillend aangepakt, en dat zorgt voor onrust.

Lees meer op TVV.

Categorieën
Algemeen

Witboek Actiz over ouderen, zorg en wonen

Wonen en zorg voor ouderen moet snel anders, dat is de boodschap van Actiz bij het Witboek Ouderen, zorg en wonen. De groei van het aantal ouderen, de stijging van de zorgvraag, het tekort aan zorgpersoneel en de behoefte aan nieuwe woonzorgvormen maken het onderwerp actueel én explosief. 

De huidige situatie en de toekomstige ontwikkelingen vragen om ingrijpen van de landelijke politiek en om acties van publieke en private partijen op lokaal en regionaal niveau. In het witboek beschrijft ActiZ de uitdagingen op het gebied van zorg, wonen en ouderen. Daarbij worden de feiten, cijfers en trends van commentaar voorzien door verschillende betrokken deskundigen.

Download Witboek Ouderen, zorg en wonen (pdf)

Lees meer op Zorg voor Beter.

Categorieën
Algemeen

Webinar Vilans KICK-protocollen – Lessen van werken in de corona-zorgpiek

25 juni 2020, 12.00-12.30 uur Digitaal, vanuit uw eigen online werkplek

Lees meet op Vilans.

Categorieën
Algemeen

Wmcz 2018 van kracht per 1 juli 2020

De Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018) is per 1 juli aanstaande van kracht. De veranderingen in de rechten en plichten van de instelling en de cliëntenraden gaan dan in. Wel is het zo dat cliëntenraden de rechten houden die in een geldige overeenkomst met de instelling staan. Ook al komen zij niet meer in de Wmcz 2018 voor of in afgezwakte vorm. In dit bericht lees je de belangrijkste veranderingen.

Lees meer op LOC.

Categorieën
Algemeen

Rapport IGJ: Verpleeghuiszorg in beeld

Zorgorganisaties schenken veel aandacht aan de cliënt als persoon. Voor het personeelsbeleid en sturing op kwaliteit en veiligheid, is nog steeds meer aandacht nodig. Dat blijkt uit de bezoeken van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) aan verpleeghuizen. In het rapport Verpleeghuiszorg in beeld laten zij hun bevindingen zien. 

De IGJ bezoekt de komende jaren alle zorgorganisaties die verpleeghuiszorg bieden, om te toetsen hoe de kwaliteit van zorg is. bezoekt in vier jaar tijd alle organisaties die verpleeghuiszorg bieden. Vorig jaar bracht de inspectie een beeld uit over de eerste 300 bezochte zorgorganisaties. Ook in het afgelopen jaar gingen zij op bezoek bij verpleeghuizen. Dit deden ze tot half maart 2020, toen de coronacrisis uitbrak. Dit rapport gaat dan ook over feiten en cijfers in de periode daarvóór. In totaal heeft de IGJ nu 516 verpleeghuizen bezocht.

Lees meer op Thuis in het Verpleeghuis.

Categorieën
Algemeen

Wachtlijsten en toekomst verpleeghuiszorg

Het animo van ouderen om in het verpleeghuis te gaan wonen is door de coronacrisis laag. Voor het eerst in lange tijd is er leegstand in de huizen, ondanks de wachtlijsten. Dat roept vragen op: wat willen de mensen die op de wachtlijst staan? En hoe kunnen zorgkantoren en zorgaanbieders daarop anticiperen? ‘Innovatie in de ouderenzorg is hard nodig’, aldus Jan Megens, manager Wlz bij Menzis Zorgkantoor.

Lees meer op Thuis in het Verpleeghuis.

Categorieën
Algemeen

Weer op bezoek in het verpleeghuis: ‘Zou mijn vader me nog herkennen?’

De bezoekregelingen in verpleeghuizen zijn sinds begin deze week versoepeld. Op 20 maart gingen verpleeghuizen dicht, om corona buiten de deur te houden. Meer dan 100.000 verpleeghuisbewoners zagen hun dierbaren ruim drie maanden niet. Hoe is het om elkaar weer te zien?

Lees meer op NOS.

Categorieën
Algemeen

Ventilators mogen tijdens de hittegolf niet aan in Gelderse verzorgingshuizen vanwege corona

De meeste inwoners van Gelderland maken zich zorgen om de gezondheid van anderen als gevolg van de hitte. Ook zorgt het door corona aangepaste hitteplan voor hoofdbrekens in verzorgingshuizen. Daardoor mogen ventilatoren niet aan.

Lees meer in AD.

Categorieën
Algemeen

ActiZ, Update coronavirus – 50

ActiZ, Update coronavirus – 50

Categorieën
Algemeen

Geen nieuwe besmettingen na versoepeling bezoek

De versoepeling van de bezoekregeling heeft in de eerste verpleeghuizen die onder strenge voorwaarden open mochten, niet geleid tot nieuwe besmettingen met het coronavirus. Dat blijkt uit een evaluatie van de Academische Werkplaatsen Ouderenzorg.

Lees verder op Zorg voor Beter.

Categorieën
Algemeen

CoronaWegwijzer helpt verpleeghuizen bij volgen richtlijnen

Het coronavirus heeft grote invloed op het leven en werken in het verpleeghuis. Welke maatregelen zijn van toepassing op de verpleeghuiszorg? En hoe ga je hier het beste mee om? Het Vilans-programma ‘Waardigheid en trots op locatie’ maakte de CoronaWegwijzer, een handreiking waarmee een verpleeghuis kan nagaan of de organisatie ingericht is volgens de coronarichtlijnen en -kennis.

Lees meer op Zorg voor Beter.

Categorieën
Algemeen

CIZ. Vanaf 15 juni geleidelijk opstarten huisbezoeken

Medewerkers van het CIZ gaan, indien mogelijk, vanaf 15 juni weer op huisbezoek bij behandel- en zorginstellingen. Medewerkers bezoeken instellingen als deze coronavrij zijn en als de gezondheid van de cliënt en medewerker van het CIZ gewaarborgd blijft.

Uiteraard is dit alleen mogelijk als de behandel- of zorginstelling de mogelijkheid biedt om op huisbezoek te komen. Hierbij geldt:

  • dat de instelling coronavrij moet zijn
  • alle aanwezigen geen klachten hebben
  • er gedurende het hele bezoek 1,5 meter afstand gehouden kan worden of als er een gesloten gespreksruimte aanwezig is

Daarnaast beschikt de medewerker van het CIZ over desinfecterende handgel en een mondkapje. Het mondkapje is aanvullend op de 1,5 meter en kan naar eigen inzicht gebruikt worden.  De ervaringen van de eerste huisbezoeken vanaf 15 juni worden meegenomen. Er wordt daarna gekeken of we per 1 juli kunnen starten met huisbezoeken bij de cliënt thuis. Ook bij deze huisbezoeken geldt dat de gezondheid van de cliënt en medewerker van het CIZ gewaarborgd blijft. Onder dezelfde voorwaarden als hierboven benoemd.

Als een digitaal huisbezoek mogelijk is, heeft dat de voorkeur van het CIZ.

*Alle data zijn onder voorbehoud. Een aanpassing is mogelijk als het overheidsbeleid daarom vraagt.

Categorieën
Algemeen

Vilans lanceert CoronaWegwijzer voor verpleeghuizen

De strijd tegen het coronavirus heeft grote invloed op het leven en werken in het verpleeghuis. Welke maatregelen zijn van toepassing op de verpleeghuiszorg? En hoe ga je hier het beste mee om? Wat te doen in het geval van een besmetting? Hoe geef je de bezoekregeling en dagbesteding vorm? Vilans ontwikkelde hiervoor de CoronaWegwijzer voor verpleeghuizen en biedt ondersteuning op locatie.

Lees meer op ActiZ.

Categorieën
Algemeen

Behandeladvies COVID-19 Acute fase en nazorg, pdate 12.05.20 | 18.00 uur

Het behandeladvies COVID-19 ‘Acute fase en nazorg’ van Verenso en NVAVG is opgesteld voor medische zorg aan de patiënten/cliënten van specialisten ouderengeneeskunde (so) en artsen verstandelijk gehandicapten (avg). Dit doen wij in afstemming met een aantal meelezende so/avg, het RIVM/LCI (Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding), ActiZ en Vereniging Gehandicapten Nederland. Voor dit behandeladvies volgen we voor de infectiepreventie/ uitbraakmaatregelen de richtlijnen van het RIVM/LCI. Waar wordt afgeweken wordt dit toegelicht. COVID-19 is een nieuw ziekte, gaandeweg wordt meer bekend op basis waarvan we dit document zullen updaten.

Lees meer op Verenso.

Categorieën
Algemeen

Gesprekshulp Actief blijven met dementie

Zinvol de dag doorkomen valt niet altijd mee voor mensen met dementie en hun partner. Zeker als de dementie vordert. De gesprekshulp ‘Actief blijven met dementie’ maakt het makkelijker om in gesprek te gaan over wensen en behoeften en passende activiteiten. 

Ouderen die betekenisvolle activiteiten blijven doen, ervaren meer eigenwaarde, voldoening en plezier in het leven. Voorbeelden van zinvolle activiteiten zijn: het (weer) leren omgaan met de afstandsbediening of de mobiele telefoon, fietsen van een vaste route, samen bewegen, het uitvoeren van een hobby of plezierige bezigheden. 

Lees meer op Zorg voor Beter.

Categorieën
Algemeen

Psychische klachten door corona? Dit kun je eraan doen!

Het coronavirus vraagt uitzonderlijk veel van zorgmedewerkers. Niet alleen in de ziekenhuizen, maar ook in de thuiszorg, gehandicaptenzorg, ouderenzorg en GGZ. Iedereen heeft zijn eigen uitdagingen. Zorgmedewerkers staan fysiek en mentaal onder zware druk. Velen worstelen met gevoelens van machteloosheid, angst en verdriet. Heb jij hier ook last van? Blijf er niet mee rondlopen, maar maak gebruik van de beschikbare hulp. Wij zetten de mogelijkheden van psychische ondersteuning voor je op een rij.

Lees meer op IZZ.

Categorieën
Algemeen

Ga in dialoog, juist tijdens en na een crisis

Een gezond organisatieklimaat in de zorg is belangrijker dan ooit tevoren. Tijdens de crisis is er veel aandacht gezondheid van de individuele medewerker en vooral veel aandacht voor de gezondheid van de patient en client. Maar hoe gaat het het de gezondheid van het team? Hoe zit iedereen erbij? Zijn mensen oververmoeid en is de rek eruit?

Goed om met het team in gesprek te gaan. En vooral ook hun behoeften te peilen. Is er behoefte aan meer aandacht, meer hulpmiddelen, extra personeel, vrije dagen, ander leiderschap? Als teamleider, manager, bestuurder kun je dan de gezondheid van je team vaststellen en met hen in gesprek gaan over wat er nodig is om te herstellen. En peil vooral waar de medewerkers zelf oplossingen zien en geef ze ruimte om daar mee aan de slag te gaan.

Tijdens de Corona-crisis was er nog minder tijd dan normaal en waarschijnlijk is er nog steeds tijd tekort. Zorgmedewerkers wisselen elkaar af en doen de overdracht over de actuele status van patiënten en cliënten. Is er bij jullie tijdens die overdracht ook tijd om even te delen hoe je er zelf bij zit? En teamleider hoe zorg je er in deze hectische tijd voor dat je op de hoogte bent van het wel en wee van de medewerkers? Bekijk de tips van IZZ om met elkaar in gesprek te blijven.

Categorieën
Algemeen

Aandacht voor de langdurige zorg

Het coronavirus vraagt al een hele tijd uitzonderlijk veel van onze zorgprofessionals. Het is iets rustiger geworden nu de besmettingen afnemen. Maar de onzekerheid blijft. Komt er een tweede golf? Zijn we daar dan wel klaar voor? En hoe zwaar wordt deze golf dan? Iedereen komt op adem en dan begint langzaam de verwerking pas. Met het risico dat dat je als zorgmedewerker zelf terugvalt of uitvalt. We zien dat voor ziekenhuismedewerkers binnen de ziekenhuizen zelf vaak al veel is geregeld aan mentale ondersteuning en dat daar ook, van begin af aan, veel aandacht naar toe is gegaan. Gelukkig, want dat is hard nodig. Maar er zijn meer groepen in de zorg die in eerste instantie ‘vergeten’ lijken, denk bijvoorbeeld aan ambulancepersoneel. Maar zeker ook de zorgprofessionals in de langdurige zorg. Daar is veel minder geregeld, horen we terug van onze leden. Terwijl daar wel degelijk veel behoefte aan is.

Lees verder op IZZ.

Categorieën
Algemeen

Zorgkantoren ondersteunen mondzorgaanbieders langdurige zorg met voorschot

Mondhygiënisten en tandartsen in de verpleeghuis- en gehandicaptenzorg verlenen mondzorg aan kwetsbare mensen. Zij hebben door de uitbraak van het coronavirus te maken met een terugloop in dienstverlening en inkomsten, terwijl de kosten blijven doorlopen. Vorige maand heeft Zorgverzekeraars Nederland deze situatie aangekaart bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Hierdoor kunnen deze mondzorgaanbieders vanaf nu een voorschot op een definitieve corona-compensatieregeling aanvragen. 

Lees meer op ZN.

Categorieën
Algemeen

Verlenging voor tijdelijke inzet helpende in de wijkverpleging

Het organiseren van zorg in de wijk is door de impact van corona een behoorlijke opgave. Het vraagt veel van zorgprofessionals en zorgorganisaties. Samen met zorgverzekeraars wordt daarom gezocht naar oplossingen, zodat verzekerden veilig en tijdig de noodzakelijke wijkverpleegkundige zorg kunnen krijgen. In maart maakten zorgverzekeraars daarom samen met andere partijen al afspraken over indicatiestelling. Vorige maand werd, nadat beroepsvereniging V&VN op verzoek van Zorgverzekeraars Nederland een standpunt had ingenomen, de afspraak gemaakt om de inzet van helpenden (mbo niveau 2) tijdelijk toe te staan. Afgesproken is om die tijdelijke inzet te verlengen tot 1 september a.s.  

Lees meer op ZN.

Categorieën
Algemeen

Richtlijn af- en ombouw maatschappelijke opvang

Versie: 1, 29 mei 2020
Deze versie is in ieder geval geldig zolang de 1,5 meter norm van het RIVM van kracht blijft.

Categorieën
Algemeen

LOC-coördinator blikt terug op totstandkoming bezoek­regeling verpleeg­huizen

Met regelmaat was hij de afgelopen maanden op televisie en radio, in kranten en digitale media. Marthijn Laterveer, coördinator van LOC Waardevolle zorg (de organisatie die onder andere cliëntenraden van zorginstellingen ondersteunt) en vanuit die rol actief betrokken bij Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg. In de schijnwerpers staan hoeft van hem niet zo. Maar het gebeurde wel toen hij op 31 maart in een brief aan de minister van VWS een oproep deed: stap af van de landelijke coronamaatregel die de verpleeghuizen het zwaarst raakt en maak maatwerk mogelijk. Een oproep die nogal wat stof deed opwaaien. Wat bracht Marthijn Laterveer en LOC tot deze oproep? Hoe ontwikkelde zich het beleid rondom de aanpak van het covid-19-virus in de verpleeghuizen en meer in het bijzonder de bezoekregeling? En kunnen we nog iets leren van deze crisis?

Lees meer op LOC.

Categorieën
Algemeen

Van Uum (VWS): ‘Er ging een andere wereld voor ons open’

Om de coronacrisis in de verpleeghuizen het hoofd te bieden moesten organisaties als het ministerie, de GGD, het RIVM, ActiZ in de hoogste versnelling schakelen. Sleutelfiguren uit die organisaties vertellen over de aanpak, de impact en de geleerde lessen. Vandaag Theo van Uum, directeur langdurige zorg bij het ministerie van VWS.

Lees meer op Thuis in het Verpleeghuis.

Categorieën
Algemeen

Denk en praat mee: Hoe nu verder, na deze coronatijd?

Het coronavraagstuk zal nog langer spelen en zeker nog meer impact hebben op de verpleeghuiszorg. Een goede reden om na te denken over de vele consequenties op allerlei gebieden. Daarom organiseren wij samen met Vilans en het ministerie van VWS verschillende online denksessies waarin jij samen met andere organisaties interactief in gesprek gaat. Over de meest urgente vraagstukken die bij jouw zorginstelling leven.

Lees verder op Thuis in het Verpleeghuis.

Categorieën
Algemeen

Maatregel compensatie omzetderving WLz verlengd

Om zorgaanbieders meer duidelijkheid te geven over de compensatie omzetderving in de Wet Langdurige zorg na 1 juli, heeft minister De Jonge de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang van de compensatieregeling. In de Kamerbrief van 12 juni geeft de minister aan dat de compensatieregeling voor de zorgaanbieders in het kader van de coronacrisis wordt verlengd tot 1 september aanstaande. De compensatieregeling is vooral bedoeld om de financiële onzekerheid als gevolg van corona te beperken en de continuïteit van zorg op de korte termijn te garanderen.

Lees verder op Thuis in het Verpleeghuis.

Categorieën
Algemeen

Hoe als team verder na corona?

De COVID-19 pandemie doet een enorm beroep op medewerkers van verpleeghuizen. Wat heeft dat voor effect op de langere termijn? De gevolgen van het virus houden nog wel even aan. Waardigheid en trots in de regio heeft samen met de regio Midden en Oost-Brabant nagedacht over hoe de kans kleiner wordt dat verzorgenden en verpleegkundigen uitvallen of ziek worden door werkdruk en stress. Dat leidde tot een nieuw instrument in de nazorg van zorgmedewerkers: teamreflectie.

Lees verder op Thuis in het Verpleeghuis.

Categorieën
Algemeen

Standpunt ActiZ, NVAVG, Verenso en VGN over toekomst crisisdiensten

ActiZ, NVAVG, Verenso en VGN willen  één crisisdienst per regio voor zowel de psychiatrie als de VVT en de gehandicaptenzorg, en  goede afspraken tussen de branches en met zorgverzekeraars over crisisopvang en vervolgzorg.  Dat staat in het standpunt van ActiZ, NVAVG, Verenso en VGN  over de toekomst van de crisisdiensten dat naar de Nederlandse GGZ, VWS, NZa en ZN is gestuurd. De door de GGZ bepleite 24/7 beschikbaarheid van SO’s  en AVG-artsen voor het doen van crisisbeoordelingen achten wij  onnodig en uiterst ondoelmatig.

Lees meer op de site van ActiZ.

Categorieën
Algemeen

Hitte en corona, wat als ze samenvallen?

Ook in deze corona-zomer kan de toename van periodes met hogere temperatuur zich weer laten gelden. Normaal al een punt van aandacht en voorbereiding in de zorg, nu ook specifiek in relatie tot maatregelen tegen de pandemie. Hoe zorg je bijvoorbeeld voor veilige ventilatie als het buiten heet is en je het virus niet wilt verspreiden?

Het RIVM heeft specifiek op dit onderwerp een aantal vragen en antwoorden op haar site gezet.

Ook het Klimaatverbond Nederland besteedt speciale aandacht aan kennis uitwisseling over hitte en corona.

Op donderdag 25 juni vindt een webinar plaats in samenwerking met ‘Alles is gezondheid’ over hoe onze ouderen goed te beschermen.
U vindt hier alle informatie.

Op de site van het Klimaatverbond staat meer informatie over dit onderwerp, waaronder ook over de ‘koelvest-challenge’.

Zie ook de hitte-informatie op de ActiZ-site.

Categorieën
Algemeen

Zorgaanbieders krijgen langer compensatie voor omzetverlies door corona

Zorgaanbieders die door de coronacrisis minder omzet draaien, krijgen daarvoor langer een financiële compensatie. Daarover informeerde minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) vandaag de Tweede Kamer. Zorgorganisaties maken tijdens de coronacrisis in sommige gevallen minder omzet doordat niet alle plekken bezet zijn. Hiervoor werden ze al gecompenseerd voor de periode van 1 maart tot 1 juli 2020. Deze periode is nu voor een groot deel van de zorgaanbieders verlengd, namelijk tot 1 augustus voor de instellingen voor gehandicaptenzorg en tot 1 september voor verpleeghuizen.

Lees meer op de site van de Rijksoverheid.

Categorieën
Algemeen

Versoepeling bezoekverbod in verpleeghuizen zorgt voor spanningen

Versoepeling van bezoekregels in verpleeghuizen leidt tot grote spanningen tussen bewoners, hun familie, medewerkers, cliëntenraden en directies. De branchevereniging voor zorgorganisaties Actiz en de koepel Landelijke Organisatie Cliëntenraden (LOC) zien dat de emoties hoog kunnen oplopen nu het voor familie onduidelijk is waarom het ene verpleeghuis wel bezoek toestaat, terwijl een andere instelling strenger is dan de landelijke regels.

Lees verder in TROUW.

Categorieën
Algemeen

Hugo de Jonge: ‘Geen stille ramp in verpleeghuizen’

Er zijn inderdaad veel bewoners van verpleeghuizen overleden aan covid-19, en er waren te weinig beschermingsmiddelen. Maar dit was geen stille ramp, want de overheid had er wel degelijk aandacht voor. Dat zegt de verantwoordelijke minister Hugo de Jonge in het AD.

Een van de lessen van de coronacrisis is dat er een einde moet komen aan het onderscheid tussen acute zorg aan de ene kant en langdurige zorg aan de andere kant, aldus De Jonge in het interview. “Inmiddels zijn verpleeghuizen ook aangesloten bij de regionale zorgverbanden. Dat moet zo blijven. Maar wat je zag in maart: mensen worden ziek en belanden in het ziekenhuis, daar ontstaan razendsnel grote tekorten. Dan worden er spullen besteld, maar is er niet genoeg. En de verpleeghuizen lopen daarna tegen dezelfde problemen aan. Als je dan hoort ‘het was een stille ramp in de verpleeghuizen’, zeg ik: nee. Er heeft zich een ramp voltrokken, maar we hadden er echt wel aandacht voor.”

Lees verder op Skipr.

Categorieën
Algemeen

Corona in de thuiszorg: 8 geleerde lessen

CORONA

Corona in de thuiszorg: 8 geleerde lessen 

Nu het wat rustiger wordt rond het coronavirus, is het tijd om op adem te komen en de balans op te maken. Manager Elly Montée deelt de geleerde lessen van thuiszorgorganisatie Thebe uit Tilburg over goede thuiszorg tijdens de corona-uitbraak.

Lees meer op Zorg voor Beter.

Categorieën
Algemeen

5 tips: hoe blijf je herkenbaar met mondkapje?

‘Zijn er tips om als medewerker met mondkapje meer herkenbaar te zijn voor de bewoner met dementie? Wij zijn op zoek naar praktische tips.’ Deze vraag kwam binnen bij Zorg voor Beter. Zorg voor Beter geeft 5 praktische tips.

Categorieën
Algemeen

Vernieuwend leren Interview – 10 adviezen voor psychologen in tijden van corona

Hoe kun je zorgprofessionals zo goed mogelijk ondersteunen tijdens de coronacrisis? Deze vraag brandt op vele lippen sinds de uitbraak van COVID-19 in Nederland. Ook in de ouderenzorg, waarin het Universitair Kennisnetwerk Ouderenzorg Nijmegen e.o. (UKON) actief is. Sinds eind maart heeft het UKON 10 adviezen gepubliceerd, speciaal voor psychologen in de ouderenzorg. Vilans sprak de leden van het expertteam psychologen dat ze opstelde.

Categorieën
Algemeen

Arts kijkt mee met slimme bril

Een slimme bril met kleine camera die bijvoorbeeld een arts laat meekijken naar wat een zorgmedewerker ziet. Zodat de arts adviezen kan geven, of kan besluiten de cliënt toch nog zelf te willen zien. In meerdere verpleeghuizen in ons land wordt met deze zogeheten smart glasses geëxperimenteerd. ‘We waren net bezig met het opzetten van een project hiervoor, toen corona kwam. Dat was voor ons reden om er versneld mee te beginnen’, zegt projectleider Tanja Schiffelers.

Lees meer op Thuis in het Verpleeghuis.

Categorieën
Algemeen

Geen nieuwe besmettingen in verpleeghuizen waar bezoekregeling werd getest

De versoepeling van de bezoekregeling heeft in de eerste verpleeghuizen die onder strenge voorwaarden open mochten, niet geleid tot nieuwe besmettingen. Maar de uitvoering van de regeling is moeilijk en kost veel tijd. Bovendien is personeel bang voor nieuwe infecties.

Dat blijkt uit een evaluatie van de Academische Werkplaatsen Ouderenzorg, een samenwerkingsverband tussen zorginstellingen en de Universiteit Maastricht. Zij keken de afgelopen weken mee bij de 26 pilot-verpleeghuizen die op 11 mei opengingen en 50 andere locaties die vanaf 25 mei weer bezoek mochten ontvangen. De evaluatie is aangeboden aan minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid.

Vanaf morgen mogen verpleeghuisbewoners meer dan één bezoeker ontvangen. Dat is een maand eerder dan gepland. Daarmee kwam minister De Jonge tegemoet aan de roep van brancheorganisaties voor snellere verruimingvan de bezoekregeling.

Lees meer op NOS.

Categorieën
Algemeen

Notulen Telefonisch Tactisch ROAZ, 9 juni

Notulen Telefonisch Tactisch ROAZ, 9 juni, vindt in DOCUMENTEN.

Categorieën
Algemeen

Notulen – telefonisch Crisis Bestuurlijk ROAZ, 3 juni

Notulen – telefonisch Crisis Bestuurlijk ROAZ, 3 juni, vindt u in DOCUMENTEN.

Categorieën
Algemeen

ActiZ, Update coronavirus – 49

ActiZ, Update coronavirus – 49

Categorieën
Algemeen

Verruiming bezoek­regeling verpleeg­huizen – Tips voor cliënten­raden

Sinds 25 mei mogen verpleeghuizen bezoek toelaten. LOC stelde daarvoor samen met brancheorganisaties, beroepsverenigingen en Alzheimer Nederland een handreiking op hoe verpleeghuizen dit veilig en op maat kunnen organiseren. Per locatie moeten de cliëntenraad, personeelsvertegenwoordiging, arts en management het eens zijn over de uitwerking van de bezoekregeling. Uit signalen en een inventarisatie onder cliëntenraden, ziet LOC dat verpleeghuizen nog weinig gebruik maken van de ruimere mogelijkheden in de bezoekregeling. Op onder andere de volgende punten is meer lokaal maatwerk mogelijk:

Lees meer op LOC.

Categorieën
Algemeen

Verhoogt dementiegen ook de kans op corona?

Volgens een recent onderzoek is een gen dat het risico verhoogt op de ziekte van Alzheimer ook verantwoordelijk voor een hogere kans op een ernstige vorm van corona. Britse onderzoekers melden dit na onderzoek onder 322.000 mensen waarvan het genetisch materiaal in kaart was gebracht. Mensen met het risicogen ApoE4 hadden een bijna twee keer zo hoog risico op een ernstige vorm van corona, melden verschillende internationale nieuwswebsites. Maar is dit een terechte conclusie?

Lees meer op Alzheimer Nederland.

Categorieën
Algemeen

Peiling Alzheimer Nederland: Grote nood onder mantelzorgers

Veel mantelzorgers van mensen met dementie dreigen om te vallen als zij niet snel meer hulp krijgen. Alzheimer Nederland maakt zich vooral zorgen om de grote groep mantelzorgers met een naaste met dementie die thuis woont. Hun situatie lijkt verslechterd ten opzichte van de eerste meting in april. 64% geeft aan dat hij of zij méér ondersteuning nodig heeft. Ook voelt nog steeds 80% van hen zich zwaarder belast dan vóór de coronacrisis. Dat blijkt uit een recente peiling van Alzheimer Nederland onder ruim 1.000 mantelzorgers.

Lees meer op Alzheimer Nederland.

Categorieën
Algemeen

Proactieve zorgplanning in coronatijd: 6 tips

Hoe ga je om met palliatieve zorg in tijden van corona? Die vraag staat centraal in de drie digitale bijeenkomsten die worden georganiseerd door V&VN en PZNL. Maandag 8 juni vond de eerste plaats: ‘Palliatieve zorg, proactieve zorgplanning en corona’. Na een presentatie van Pascalle Billekens, verpleegkundig specialist in de ouderenzorg, gingen de deelnemers in gesprek over de knelpunten die je nu kunt tegenkomen bij proactieve zorgplanning én werden er tips uitgewisseld over hoe hiermee om te gaan. We zetten de zes belangrijkste tips die naar voren kwamen op een rij.

Lees meer op V&VN.

Categorieën
Algemeen

Praktijkvoorbeelden: Zorg verlenen in coronatijd

Het Ministerie van VWS publiceert een serie met voorbeelden van slimme zorg uit heel Nederland die laten zien hoe zorgverleners omgaan met de coronamaatregelen. De voorbeelden worden verzameld en gedeeld via: #mooievoorbeeldenuitdezorg

Lees meer op Zorg voor Beter.

Categorieën
Algemeen

Leren van Brabant: ‘Virus bracht ons dichter bij elkaar’

Loon op Zand had eind februari de primeur: de eerste coronabesmetting van Nederland. Kort daarna was Noord-Brabant als eerste provincie met man en macht aan de slag in de strijd tegen het virus. Hoe deden ze dat? Hoe verliep de samenwerking, hoe is de nazorg voor de zorgmedewerkers geregeld en wat zijn voor de VVT-organisaties in Brabant de bedrijfsmatige consequenties van de coronacrisis? Een drieluik over corona in Brabant en de geleerde lessen. Deel 1: de samenwerking. ‘Het virus bracht ons dichter bij elkaar’.

Lees meer op Zorg voor Beter.

Categorieën
Algemeen

Corona dwingt toezichthouder tot de kern van verpleeghuiszorg

Zelfs onder de beste omstandigheden is goed intern toezicht een delicaat samenspel  tussen bestuurders, toezichthouders, cliënten en medewerkers. Hoeveel ruimte voor autonomie, transparantie en kwaliteit rest er als de deur op slot gaat, zoals medio maart in reactie op de coronacrisis in de verpleeghuizen gebeurde? Karin Runia, Aad Koster en Marthijn Laterveer delen hun inzichten en dilemma’s.

Lees meer op Thuis in het Verpleeghuis.

Categorieën
Algemeen

Q&A bezoekregeling verpleeghuizen

Vanaf 25 mei kunnen verpleeghuisorganisaties weer beperkt bezoek toelaten. ActiZ zet de belangrijkste vragen en antwoorden (Q&A) op een rij.  

Lees meer op ActiZ.

Categorieën
Algemeen

Testbeleid en inzet zorgmedewerkers

Uitgangspunten voor een optimale inzet van medewerkers in de zorg binnen en buiten het ziekenhuis, waarbij rekening wordt gehouden met de gezondheid van de medewerkers zelf en het risico op besmetting van patiënten/cliënten/collega’s.

Bron: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Ministerie van VWS Testbeleid en inzet zorgmedewerkers
Bijlage bij de LCI-richtlijn COVID-19 | Versie 4 juni 2020

Categorieën
Algemeen

Brief Plv. Voorzitter Veiligheidsregio Haaglanden inzake Bezoekregeling VVT instellingen

Brief Plv. Voorzitter Veiligheidsregio Haaglanden, Dhr J. Remkes inzake Bezoekregeling VVT instellingen.

Categorieën
Algemeen

Zorg in coronatijd: Van kantoor naar cohort

Al bijna 40 jaar draait het leven van Jean-Pierre François om het zorgen voor anderen. Als 17-jarige ging hij werken als verzorgende IG. In zijn carrière heeft hij diverse rollen op verschillende soorten afdelingen vervuld tot hij zo’n anderhalf jaar geleden koos voor een functie op het kantoor van ActiZ-lid SVRZ als kwaliteitsmedewerker. Maar toen Covid-19 zijn intrede deed, twijfelde Jean-Pierre geen moment. “Als mijn handen harder nodig zijn op een locatie, dan kun je me bellen!” Met die woorden had hij het startsein gegeven voor zijn tijdelijke terugkeer naar de praktijk.

Lees meer op ActiZ.

Categorieën
Algemeen

‘Corona leert zorg weer wat wendbaarheid is’

Natuurlijk, het coronavirus heeft de afgelopen maanden onnoemelijk veel leed veroorzaakt. Maar vanuit veranderkundig perspectief is de ‘corona-situatie’ een buitenkans, vindt Rini van Solingen, hoogleraar global software engineering TU Delft. “Deze tijd helpt om onze angst voor het loslaten van processen en protocollen opzij te zetten en weer te vertrouwen op onze wendbaarheid, flexibiliteit en resultaatgerichtheid.”

“Vooral in omgevingen die we met processen en protocollen proberen te beheersen, zie je dat we -wanneer de nood aan de man is- kunnen loslaten en gaan pionieren”, vat spreker, schrijver, ondernemer en docent Van Solingen zijn kijk op de organisatorische effecten van corona in de zorg samen. 

Lees meer op Skipr.

Categorieën
Algemeen

ActiZ, Update coronavirus – 48

ActiZ, Update coronavirus – 48

Categorieën
Algemeen

Reinier de Graaf ziekenhuis start nazorgpolikliniek Covid-19

Reinier de Graaf ziekenhuis is een speciale nazorgpolikliniek gestart voor coronapatiënten. Zij kunnen lang na hun ziekteperiode nog last hebben van klachten, zoals benauwdheid, vermoeidheid, langdurig hoesten, slapeloosheid en verminderde conditie. De Covid-19 nazorgpolikliniek kan patiënten helpen bij hun herstel.

Lees meer op Skipr.

Categorieën
Algemeen

Algemene Rekenkamer neemt bestrijding coronacrisis onder de loep

De Algemene Rekenkamer gaat drie onderzoeken doen naar de bestrijding van de coronacrisis. Daarnaast komt er een monitor om de kosten en effecten van genomen maatregelen in kaart te brengen.

Lees meer op Skipr.

Categorieën
Algemeen

4 wijzigingen in het testbeleid voor zorgprofessionals

Sinds 1 juni kan iedereen in Nederland met klachten die passen bij het coronavirus zich laten testen. Ook voor zorgprofessionals is het testbeleid verder verruimd. We zetten vier belangrijke wijzigingen op een rij.

Lees meer op de site van V&VN.

Categorieën
Algemeen

Vier fases van plotselinge digitalisering

Ineens moesten we digitaal werken. Hoe doen we dat eigenlijk? Hans Versteegh, schrijver van het boek Digivaardig sociaal werk, maakte op basis van zijn eigen waarnemingen een ruwe analyse over deze turbulente periode en komt uit op vier fases.

Lees meer in Zorg & Welzijn.

Categorieën
Algemeen

Verlenging subsidietermijn implementatie- en opschalingscoaching

ZonMw stelt subsidie beschikbaar voor coaching van zorginnovatoren die hun innovatie willen implementeren en opschalen. In verband met de covid-crisis is de aanvraagtermijn van de subsidieregeling verlengd tot 30 juni 2020, 14.00 uur.

Lees meer op ActiZ.

Categorieën
Algemeen

Richtlijnen in veel verpleeghuizen strenger dan nodig

Men merkt bij Alzheimer Nederland dat de richtlijnen in veel verpleeghuizen strenger worden gehanteerd dan nodig is volgens hun handreiking. Zo mag er (binnen voorwaarden) weer lekker buiten gewandeld worden en staat nergens vast omschreven dat een bezoek altijd maar één uur mag duren. Blijf vooral kijken naar wat wél mogelijk is. En als familie: heb ook begrip dat het huis niet álles tegelijk kan organiseren. Het moet wel veilig blijven voor iedereen. Familieleden en verpleeghuispersoneel staan niet tegenover elkaar, maar naast elkaar!

Categorieën
Algemeen

Goede voorbeelden van respijtzorg

Respijtzorg is de tijdelijke en volledige overname van zorg met als doel de mantelzorger een adempauze te geven. Na de coronacrisis zullen veel mantelzorger hier behoefte aan hebben. Clémence Ross deed als aanjager respijtzorg een onderzoek naar waarom vraag en aanbod van respijtzorg onvoldoende op elkaar aansluiten. 

Nu in de coronacrisis veel dagbestedingen, logeerzorg en andere vormen van ondersteuning voor mantelzorgers tijdelijk wegvielen, kwam veel extra zorg op de schouders van mantelzorgers. Respijtzorg kan helpen om overbelasting van mantelzorgers (ook op de langere termijn) te voorkomen.

Lees meer op Zorg voor Beter.

Categorieën
Algemeen

Gevolgen coronamaatregelen voor verpleeghuizen

De coronamaatregelen, waaronder het bezoekverbod, hebben veel impact gehad op bewoners in de verzorgings- en verpleeghuizen. Problemen met stemming en gedrag van bewoners zijn verergerd en de kwaliteit van leven verslechterde in deze periode. Dit zijn de tussentijdse conclusies van een onderzoek van Trimbos.

Lees meer op Zorg voor Beter.

Categorieën
Algemeen

5 veelgestelde vragen over verspreiding corona

Nu de maatregelen tegen corona langzaam versoepelen, roept dit weer nieuwe vragen op. Wordt de kans op besmetting nu weer groter? Hoe kun je besmet worden? En: helpt het voorjaar bij het terugdringen van corona?

Lees meer op Zorg voor Beter.

Categorieën
Algemeen

Terugkijken – webinar ‘Innovatie versus corona’

Innovatie versus corona. Of toch innovatie ondánks corona? Of zelfs innovatie dankzíj corona? Deze vragen kwamen aan bod tijdens het webinar ‘Innovatie versus corona’. Welke thema’s krijgen nu extra aandacht en wat blijft onderbelicht?

Kijk het hele webinar ‘Innovatie versus corona terug.

Categorieën
Algemeen

ANBO ziet internetgebruik ouderen flink toenemen door corona

De coronacrisis heeft het internetgebruik van ouderen flink opgestuwd. Volgens een peiling van ouderenbond ANBO onder 4000 mensen is een derde van de ouderen die voor de virusuitbraak niet op internet zaten er alsnog gebruik van gaan maken. Senioren die al online waren, zijn vaak meer met internet gaan doen.

Bijna de helft is vaker gaan beeldbellen, 20 procent maakt nu vaker contact met anderen via sociale media. 18 procent geeft aan online spellen te spelen.

,,Door het coronavirus zijn veel ouderen aan huis gekluisterd en krijgen ze veel minder of geen bezoek. Om toch contact te kunnen onderhouden met hun kinderen en kleinkinderen, is een deel van die groep de afgelopen periode op internet gegaan”, duidt directeur Liane den Haan. De ANBO hielp ouderen telefonisch door bijvoorbeeld uitleg te geven over beeldbellen en het aanmaken van accounts op sociale media.

Van de ondervraagde ouderen gebruikt 90 procent dagelijks internet: iets meer dan de helft gebruikt daarvoor een computer, een kwart een tablet. Smartphonegebruik is minder populair: 21 procent zegt een smartphone te gebruiken.

Dagblad van het Noorden.

Categorieën
Algemeen

Leer van elkaar met laagdrempelige eHealth Talks

In de afgelopen weken is er in de langdurige zorg veel gebeurd met het gebruik van digitale middelen. Praat met anderen over de inzet van technologie in deze eHealth Talk.

Donderdag 11 juni van 9.30 tot 10.30 uurDigitaal, vanuit uw eigen online werkplek.

Lees meer op Vilans.

Categorieën
Algemeen

Minister volgt advies sector op: meer maatwerk bezoek verpleeghuizen

Er komt meer ruimte voor maatwerk voor bezoek aan bewoners van verpleeghuizen. Minister De Jonge liet weten dat het ontvangen van meer dan één vaste bezoeker per bewoner mogelijk is vanaf 15 juni. Het is positief dat ook het ministerie van VWS nu aangeeft dat er meer bezoek voor verpleeghuisbewoners mogelijk is wanneer dit verantwoord kan. Hiermee sluit het ministerie van VWS aan bij de adviezen van de sector voor een gefaseerde en verantwoorde openstelling van verpleeghuizen voor bezoek.

Lees meer op ActiZ.

Categorieën
Algemeen

Inkoopkader Wlz 2021-2023: meer onzekerheid voor zorgorganisaties

De toegankelijkheid tot de langdurige zorg is de grootste prioriteit voor de zorgkantoren. Dat staat in het Wlz-inkoopkader 2021-2023 dat Zorgverzekeraars Nederland (ZN) 29 mei heeft gepubliceerd. ActiZ heeft grote zorgen bij het nieuwe inkoopmodel omdat het gepaard gaat met extra onzekerheden voor zorgaanbieders. Lees meer over de inhoud van het Wlz-inkoopkader en de inzet en ondersteuning van ActiZ.

Categorieën
Algemeen

Kwaliteitsbudget verpleeghuiszorg ook in 2021 als lumpsum verstrekt

Ook in 2021 zal het kwaliteitsbudget voor de verpleeghuiszorg nog in de vorm van een lumpsum aan zorgorganisaties beschikbaar worden gesteld. De werkwijze met het kwaliteitsbudget zal in 2021 dus vergelijkbaar zijn met die in 2019 en 2020.

Dit is één van de uitkomsten van de gesprekken tussen VWS, de NZa, ZN en ActiZ over de bekostiging en contractering van de verpleeghuiszorg. U leest daar meer over in de directiemail van 26 mei jl.

Lees meer op Actiz.

Categorieën
Algemeen

ActiZ, Update coronavirus – 47

ActiZ, Update coronavirus – 47

Categorieën
Algemeen

Extra toelichting rol cliënten­raad bezoek­regeling verpleeg­huizen

Bij LOC komen veel vragen binnen over de rol van de cliëntenraad bij de bezoekregeling verpleeghuizen. Hierbij de belangrijkste punten op een rij:

Lees meer op LOC.

Categorieën
Algemeen

Bezoek mogelijk bij meer verpleeghuizen

Al vanaf 15 juni mogen bewoners van verpleeghuizen meer dan één bezoeker ontvangen, indien het verpleeghuis vrij van corona-besmettingen is. Eerst zou dit pas vanaf 15 juli zo zijn. Dit heeft premier Rutte op de persconferentie van 3 juni bekend gemaakt.

Lees meer op Zorg voor Beter.

Categorieën
Algemeen

ActiZ, Update coronavirus – 46

ActiZ, Update coronavirus – 46

Categorieën
Algemeen

Webinar Wlz zorgcontractering 2021 terug te zien

Op 28 mei vond een webinar over de Wlz zorgcontractering 2021 plaats. Naast een schets van het Wlz-inkoopbeleid en is ingegaan op de Covid-19-beleidsregel van de NZa en de verantwoording van het kwaliteitsbudget 2020.

Het webinar Wlz zorgcontractering 2021 kunt u hier terugzien.

Categorieën
Algemeen

Kijk op COVID-19: Nu met regionale cijfers

Kijk op Data, het dataplatform van ActiZ, heeft de tegel Kijk op COVID-19 uitgebreid: naast de voorspellingsmodule zijn er vanaf deze week ook regionale cijfers over de ziekenhuisopnames en overledenen per regio te vinden, en links naar belangrijke COVID-datasites. En dat alles in een nieuw design!

Categorieën
Algemeen

Sensire en Philips ontwikkelen corona-screener voor medewerkers

De Nederlandse lockdown wordt de komende maanden verder afgebouwd, en daarmee neemt het risico op besmettingen onvermijdelijk toe voor cliënten en medewerkers in zorgorganisaties. Sensire ontwikkelde samen met Philips een corona-screener specifiek voor haar medewerkers. Dit hulpmiddel screent medewerkers met een voor de Nederlandse zorg ontwikkelde vragenlijst op symptomen van COVID-19 en geeft op basis van hun score specifiek advies. Gezonde medewerkers worden gerustgesteld en blijven aan het werk, terwijl medewerkers met verdachte symptomen door middel van automatische vragenlijsten verder worden begeleid naar testen en een veilig herstel.

Als partner van Philips kan ActiZ haar leden deze CE-gemarkeerde corona-screener tegen een scherp tarief aanbieden.

Lees meer daarover op ActiZ.

Categorieën
Algemeen

Handreiking kwetsbare ouderen thuis

Hoe organiseer je proactieve en samenhangende zorg voor kwetsbare ouderen thuis? Op deze vraag geeft de handreiking ‘Kwetsbare ouderen thuis’ antwoord. Bekijk het 6-stappenplan!

De handreiking is onderdeel van het Programma Langer Thuis van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Dit programma heeft als doel dat ouderen in hun eigen omgeving oud kunnen worden met een goede kwaliteit van leven

Lees meer op Zorg voor Beter.

Categorieën
Algemeen

Extra aandacht nodig voor jonge mantelzorgers in coronatijd

Eén op de vijf kinderen en jongeren tussen de 6 en 25 jaar heeft thuis te maken met zorg, bijvoorbeeld voor een ouder, broer of zus die chronisch ziek is, een (verstandelijke) beperking heeft of een psychische aandoening. De huidige onzekere coronaperiode kan leiden tot extra belasting van de jonge mantelzorgers, zo blijkt ook uit een recente enquête van de Klankbordgroep JMZ Pro. Daarom is het belangrijk dat er extra aandacht is voor deze doelgroep. Nu, en in de toekomst.

Lees meer op Vilans.

Categorieën
Algemeen

Dementie Praktische aanbevelingen palliatieve zorg voor mensen met dementie

De uitbraak van COVID-19 heeft een enorme invloed op onze samenleving. Maatregelen zoals sociale afstand en isolatie maken de zorg voor mensen met dementie die thuis of in het verpleeghuis wonen complexer. Het DEDICATED onderzoeksteam draagt in tijden van corona een extra steentje bij met praktische aanbevelingen voor verzorgend personeel.

Lees meer op Vilans.

Categorieën
Algemeen

International Police Association (IPA), afdeling het Groene Hart, bedankt medewerkers in de zorg

Categorieën
Algemeen

Versoepeling bezoek verpleeghuizen: uitdaging én emotioneel weerzien

De versoepeling van de bezoekregeling vraagt serieuze inzet van bestuurders en zorgmedewerkers. Maar als bewoners hun naaste of geliefde weer kunnen zien is het het allemaal dubbel en dwars waard. Zonnehuis De Luwte (Zonnehuisgroep Amstelland) en WZH Prinsenhof (WoonZorgcentra Haaglanden) waren 1 van de 26 verpleeghuislocaties die als eerste hun deuren weer mochten openen voor bezoek. Zij delen hun ervaringen én bieden handige tips. 

Met de Handreiking bezoekbeleid verpleeghuizen in de hand, zetten steeds meer verpleeghuislocaties de deur op een kier. Het niet zien van naasten en geliefden begint echt te lang te duren voor veel bewoners.

Lees meer op de site van Vilans.

Categorieën
Algemeen

Wegens corona voeren zorgorganisaties beeldzorg versneld door

Beeldzorg neemt een enorme vlucht, zeker sinds de uitbraak van corona in Nederland. Hoe gaan organisaties om met de verschillen in digitale vaardigheden van zorgprofessionals? ‘Het gebruiken van persona’s kan helpen bij het inspelen op motivaties en belemmeringen van verschillende type zorgprofessionals,’ aldus Esther Warmelink, adviseur bij Vilans. 

Lees meer op Vilans.

Categorieën
Algemeen

Zorg in coronatijd: Langzaam en voorzichtig op weg naar meer contact

Verpleegkundige Carola Schoneveld zat op maandag 25 mei naar eigen zeggen ‘hyper’ in haar auto. Ze was op weg naar woonzorgcentrum de Heemhaven in Heemstede, een van de 12 locaties van ouderenzorgorganisatie Zorgbalans. Op die dag ging De Heemhaven na 8 weken sluiting weer heel voorzichtig open voor bezoekers. ‘Ik had het gevoel alsof ik op weg was naar een feestje. Het was spannend maar tegelijkertijd ook ontzettend vreugdevol dat iedereen elkaar weer kon zien.’

Lees meer op Skipr.

Categorieën
Algemeen

Omring laat ‘digital human’ ouderen voorlichten over corona

Zorgorganisatie Omring zet een digital human in om ouderen voor te lichten over de coronamaatregelen. Het virtuele karakter Wendy, ontwikkeld in samenwerking met Deloitte Digital, kan bovendien een gezellig praatje maken.

‘Een eerste stap naar een nieuwe manier van informatievoorziening in de toekomst’, noemt de zorgorganisatie de ontwikkeling van de digital human in een nieuwsbericht. Wendy is een virtueel karakter dat met een vriendelijke stem en passende gezichtsuitdrukkingen ouderen te woord staat. Het algoritme kan inspelen op de context van het gesprek en wordt door een zelflerend systeem steeds beter.

Lees meer op Skipr.

Categorieën
Algemeen

Verpleeghuiszorg in coronatijd; leegstand en wachtlijsten

Leegstand en lange wachtlijsten, deze ogenschijnlijk tegenstrijdige trends zijn momenteel tekenend voor de situatie in de verpleeghuizen. Terwijl sommige verpleeghuizen tot 10 procent van hun bedden leeg hebben staan, is het aantal ouderen dat wacht op een plek in het verpleeghuis gestegen tot boven de 21.000.

Naar de precieze omvang van de ‘leegstand’ blijft het gissen. “Exacte cijfers hebben we niet, al weten we wel dat het beeld regionaal, en zelfs lokaal en per woonlocatie, sterk verschilt”, zegt woordvoerder Ceriel Thissen in antwoord op de vraag hoe de situatie in de zorgkantoorregio’s van CZ is. “Dat heeft alles te maken met het feit dat corona op de ene locatie harder heeft toegeslagen dan op andere locaties.”
Bij een grote aanbieder in het hart van de corona-epidemie als BrabantZorg is het fenomeen duidelijk zichtbaar. “Er staan 200 bedden meer leeg dan normaal”, reageert woordvoerster Annemarie van Daalwijk. “We hebben in totaal 2300 bedden beschikbaar en 100 staan er standaard leeg voor spoedopnames.”

Lees meer op Skipr.

Categorieën
Algemeen

Extra toelichting rol cliënten­raad bezoek­regeling verpleeg­huizen

Bij LOC komen veel vragen binnen over de rol van de cliëntenraad bij de bezoekregeling verpleeghuizen. Hierbij de belangrijkste punten op een rij:

  • 11 mei: 26 verpleeghuizen zijn gestart met beperkt bezoek toelaten
  • 25 mei: alle verpleeghuizen (of afdelingen van verpleeghuizen) mogen beperkt bezoek ontvangen. Onder voorwaarden: belangrijkste is dat er de afgelopen twee weken geen corona was. 
  • 15 juni: alle verpleeghuizen moeten beperkt bezoek toelaten als er de afgelopen twee weken geen corona was
  • 15 juli en mogelijk eerder: verdere versoepeling bezoekregeling

De bezoekregeling is een balans tussen veiligheid en menselijkheid. Landelijk zijn er regels en voorwaarden voor bezoek.  De invulling per locatie bespreken management, cliëntenraad, personeelsvertegenwoordiging en arts. Er is zoveel mogelijk lokaal maatwerk, omdat ieder verpleeghuis anders is.

Lees meer op LOC.

Categorieën
Algemeen

6 fabels en feiten over pbm in de vvt

In de vvt wordt er gebruikgemaakt van persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm) zoals schort, mondmasker, bril en handschoenen. Maar biedt een vuurwerkbril eigenlijk voldoende bescherming tegen het coronavirus? En kun je een schort van je collega hergebruiken? Deskundige infectiepreventie Charlotte Michels van CareB4 is adviseur van website Zorg Voor Beter van Vilans en zet de fabels en feiten op een rij.

Lees meer op tvvonline.

Categorieën
Algemeen

Nieuwe fase: houd corona onder controle!

Geleidelijk gaan we naar een nieuwe fase van de coronacrisis waarbij het onder controle houden van het virus cruciaal is. Bij steeds meer verpleeghuizen is bezoek mogelijk. Vanaf 1 juni kan iedereen met milde klachten getest worden en vanaf 1 juni gaat ook de dagbesteding weer open. Hygiënemaatregelen blijven belangrijker dan ooit.

Lees meet op Zorg voor Beter.

Categorieën
Algemeen

Wellicht eerder dan 15 juli meer bezoek in verpleeghuizen

Oproep van ActiZ voor maatwerk bezoekregeling

Meer ruimte voor verantwoord maatwerk in de bezoekregeling voor verpleeghuizen. Dat was het pleidooi van ActiZ in het Algemeen Dagblad op woensdag 27 mei. Dezelfde avond gaf minister De Jonge (VWS) aan zeker niet uit te sluiten dat bewoners van verpleeghuizen eerder dan half juli meerdere bezoekers mogen ontvangen.

Lees meer op de site van ActiZ.

Categorieën
Algemeen

Verslag CCT-VVT, 26 mei

Verslag CCT-VVT, 26 mei, vindt u in DOCUMENTEN.

Categorieën
Algemeen

Opstart reguliere zorg West

In deze regionale rapportage van de NZA vindt u een overzicht van de verwijs­ en productie­informatie voor de regio West. De afbakening van deze regio is te zien in Figuur 1. Deze eerste regionale rapportage bevat productie data van Dutch Hospital Data (DHD) en verwijsgegevens van ZorgDomein. In de loop van de tijd kan de rapportage uitgebreid worden met voor deze regio relevante gegevens.

Lees hier verder.

Categorieën
Algemeen

Regionale coördinatie opschalen reguliere medisch-specialistische zorg + vervolgzorg

U vindt hier de werkwijze.

Categorieën
Algemeen

ROAZ opdracht en structuur Hoe starten de regio’s de zorg weer op tijdens en na corona?

Opschaling van planbare reguliere zorg; de NZa faciliteert de regio en houdt zicht op de voortgang
Op dit moment is veel zorg die uitgesteld kon worden, uitgesteld vanwege COVID-19. De urgente reguliere zorg dreigt in de verdringing te komen door de zorg aan COVID- 19-patiënten en een tekort aan zorgpersoneel en middelen. Terwijl het voor verschillende groepen mensen van groot belang is dat zij zorg krijgen om gezondheidsschade te voorkomen.

Lees hier verder!

Categorieën
Algemeen

Prognose & structurele organisatie tijdelijke zorgcapaciteit buiten ziekenhuizen i.v.m. COVID-19

Prognose & structurele organisatie tijdelijke zorgcapaciteit buiten ziekenhuizen i.v.m. COVID-19

Categorieën
Algemeen

Notulen – telefonisch Crisis Bestuurlijk ROAZ, 20 mei

Notulen – telefonisch Crisis Bestuurlijk ROAZ, 20 mei, vindt u in DOCUMENTEN

Categorieën
Algemeen

9 inzichten uit de eerste besmettingsgolf voor goede thuiszorg

Het kan zijn dat er een tweede golf van COVID-19-besmettingen komt. Manager Elly Montée van thuiszorgorganisatie Thebe deelt daarom opgedane inzichten uit de eerste golf. Want als thuiszorgorganisatie is het evengoed slim om toch goed voorbereid te zijn. Juist nu de situatie wat rustiger wordt.  

Lees meer op Vilans.

Categorieën
Algemeen

Tijdelijke parkeerregeling zorgmedewerkers verlengd tot 1 september

De gemeente Den Haag heeft in maart een tijdelijke parkeerregeling ingevoerd voor zorgmedewerkers die met de auto naar hun werk moeten reizen. De zorgmedewerkers die voor deze regeling zijn aangemeld, worden hierdoor ontzien  voor de parkeerbelasting in den Haag.

Deze regeling liep oorspronkelijk tot 31 mei 2020. Er is besloten deze regeling te verlengen tot 1 september 2020.

De vrijstelling voor het betalen van parkeergeld is voor de reeds aangemelde zorgmedewerkers al automatisch verlengd tot 1 september. Zij hoeven dus niets meer te doen.

Meer informatie:

Op de pagina met veelgestelde vragen rond het coronavirus staat nog een korte uitleg over deze regeling: https://www.denhaag.nl/nl/bestuur-en-organisatie/gemeentelijke-organisatie/coronavirus-vraag-en-antwoord.htm

Zorginstellingen met vragen over de parkeerregeling kunnen per e-mail contact opnemen via senior.parkeren@denhaag.nl.

Categorieën
Algemeen

Schoonmaak in anderhalve meter-economie

Schoonmaken is en blijft belangrijk, zeker nu tijdens de 1,5 meter-economie. Om ondernemers uit verschillende sectoren bij te staan, heeft OSB protocollen ontwikkeld, waarin we handvaten geven voor goede schoonmaak.

Het coronavirus verspreidt zich van mens op mens, daarnaast kan overdracht ook plaatsvinden via onder meer deurklinken, lichtknopjes, prullenbakken, balies of tafels. Goede schoonmaak is daarom essentieel om verspreiding van het virus te voorkomen. Dit betekent dat, naast de reguliere schoonmaak, er in deze corona-tijd extra aandacht moet zijn voor de reiniging van de deurklinken en dergelijke. #SchoonMaaktMogelijk

De verschillende protocollen zijn overeenkomstig de corona-richtlijnen van de Rijksoverheid / RIVM.

Zie meer op de site van OSB.

Categorieën
Algemeen

Patiënten en cliënten blij met verruiming bezoek verpleeghuizen, maar hebben nog veel vragen

Patiënten en cliënten van verpleeghuizen zijn blij met de nieuwe vrijere bezoekregeling voor bewoners van verpleeghuizen. Maar ze hebben nog wel vragen over de gang van zaken. Dat geldt ook voor mantelzorgers.

Dat blijkt uit een briefvan Patientenfederatie Nederland en een groot aantal andere organisaties aan de Tweede Kamer. De briefschrijvers vragen aandacht voor een drietal punten. Allereerst willen ze dat de verruiming van de bezoekregels goed wordt geëvalueerd. Wat gaat goed, wie krijgt niet genoeg informatie over wat wel en niet kan? En is er wel voldoende aandacht voor de kwaliteit van leven van mensen? Kijken we niet teveel naar infectiepreventie in plaats van naar wat mensen nodig hebben en willen?

Lees meer op Patiëntenfederatie Nederland.

Categorieën
Algemeen

ActiZ Update coronavirus – 45

Actiz Update coronavirus – 45

Categorieën
Algemeen

Zorgorganisaties langdurige zorg maken contact tussen naasten en bewoners mogelijk in tijden van corona

Het is een van de grootste dilemma’s in de langdurige zorg: hoe zorgen we ervoor dat cliënten goed beschermd zijn én kwaliteit van leven ervaren? Dat laatste is voor veel bewoners in zorginstellingen sterk afhankelijk van contact met hun naasten: geliefden, kinderen, ouders of vrienden. Zorgkantoren stimuleren en faciliteren zorginstellingen bij het mogelijk maken van verantwoord contact. Zorginstellingen kunnen de extra kosten die zij hiervoor maken, bijvoorbeeld voor spullen of extra personeel, vergoed krijgen van zorgkantoren.

Lees meer op ZN.

Categorieën
Algemeen

Corona-ondersteuning van Waardigheid en trots op locatie

Sinds deze week kunnen verpleeghuizen vrijwel direct ondersteuning op maat ontvangen van het Vilans-programma Waardigheid en trots op locatie bij urgente coronavraagstukken. Denk bijvoorbeeld aan ondersteuning bij infectie- en viruspreventie of het vormgeven van de bezoekregeling.

Lees meet op de site van Zorg voor Beter.

Categorieën
Algemeen

Zorgrobot SARA wil bij u logeren

Met de actie ‘Sara blijft slapen’ stelt Bright Cape de zorgrobot SARA een maand gratis beschikbaar op uw zorglocatie. De actie is gestart om in de Covid-19 crisis verlichting te bieden aan de ouderen en de zorgmedewerkers. De komende tijd wordt het aantal logeerrobots uitgebreid naar 100. Samen met SARA kunnen ouderen luisteren naar mooie verhalen, liedjes zingen en in beweging blijven. Hietrmee kunnen zorglocaties direct aan de slag. Daarnaast ondersteunt SARA in het contact met familie met behulp van videobellen.

Ziet u mogelijkheden om de zorgrobot op uw locatie gratis uit te proberen en met elkaar te leren van deze technologie? Stuur dan een mail naar info@sara-robotics.com.

SARA staat voor Social & Autonomous Robotic health Assistant. En SARA werkte al enkele maanden voor de uitbraak van Covid-19 in drie Nederlandse zorgorganisaties. De resultaten tot nu toe zijn zeer positief. Lees hier een artikel over de zorgrobot en de actie.

Categorieën
Algemeen

Handreiking bezoekbeleid verpleeghuizen ten tijde van corona (versie 20 mei)

Vanwege de coronapandemie waren verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen in de ouderenzorg vanaf 20 maart gesloten voor bezoek ter bescherming van de kwetsbare bewoners en zorgprofessionals. Deze beschermingsmaatregel trekt een enorme wissel op bewoners, naasten en zorgprofessionals. Vanaf 11 mei is een gefaseerde en gecontroleerde versoepeling van de bezoekregeling gestart op 26 locaties. Vanaf 25 mei is deze bezoekregeling verder versoepeld. Voor het organiseren van de bezoekregeling hebben de veldpartijen ActiZ, Alzheimer Nederland, LOC, NIP, Verenso, V&VN en Zorgthuisnl een handreiking bezoekbeleid opgesteld. Deze wordt steeds geactualiseerd.

Lees verder op Thuis in het Verpleeghuis.

Categorieën
Algemeen

Verruiming bezoekregeling verpleeghuiszorg roept vragen op

In de verpleeghuizen was tot 20 mei alleen bezoek mogelijk als een cliënt terminaal was. Inmiddels is de bezoekregeling verruimd voor alle cliënten. Er is een handreiking voor geschreven vanuit verschillende veldpartijen. Zorgaanbieders geven aan te zoeken naar een praktische invulling van verruiming van de bezoekregeling. Ze hebben hier nog een groot aantal vragen over. De verpleeghuizen vinden het lastig de regeling goed vorm te geven en worstelen hierbij met vragen over extra personele inzet, kosten en de praktische uitvoering.

Bron IGJ

Categorieën
Algemeen

Verschillen in voorschrijven rustgevende middelen

Er is een wisselend beeld voor onvrijwillige zorg in de verpleeghuissector en gehandicaptenzorg. We hebben het signaal ontvangen dat cliënten rustiger zijn door minder bezoek waardoor minder rustgevende medicatie wordt voorgeschreven. Een ander signaal is juist dat een deel van de cliënten meer onrust ervaart op dit moment en er bij deze groep meer rustgevende medicatie wordt gebruikt. Aanbieders geven aan dat buitendeuren op dit moment vaker gesloten blijven en dat cliënten minder vaak een GPS-tracker hebben.

Bron IGJ

Categorieën
Algemeen

Verpleeghuizen willen bezoekregeling sneller versoepelen

Verpleeghuizen willen dat de bezoekregeling sneller wordt versoepeld. Dat bevestigt de branchevereniging van zorgorganisaties ActiZ. Sinds deze week zijn verpleeghuizen weer beperkt open en mag er één vaste bezoeker langskomen per bewoner, op voorwaarde dat er op de afdeling geen corona heerst.

Verdere versoepeling is pas vanaf 15 juli, over zeven weken dus, in zicht. Volgens ActiZ duurt dat te lang. “Dat offer is te zwaar, bijvoorbeeld voor mensen die in hun laatste levensfase zitten.”

Lees meer op RTL Nieuws.

Categorieën
Algemeen

‘180 graden anders dan normaal’

In het begin van de coronacrisis is kostbare tijd verloren gegaan om rust te brengen in de care-sector (verpleging, verzorging, thuiszorg). ActiZ heeft hard moeten strijden voor meer testen en een andere verdeelsleutel voor de schaarse persoonlijke beschermingsmiddelen. Ook gaf de sector aan veel coronapatiënten op te kunnen vangen in geriatrische herstelafdelingen, die ziekenhuiswaardig zijn, ook wat betreft personeelsbezetting. Maar dat werd door andere partijen niet goed opgepakt in de hectiek bij het uitbreken van de crisis. Dat zegt Conny Helder, bestuurslid en woordvoerder van ActiZ, in een uitgebreid kennismakingsinterview in Zorgvisie Magazine, dat deze week verscheen.

Lees meet op ActiZ.

Categorieën
Algemeen

CIZ maatregel Wlz-registratie V&V stopt

Begin april startte het CIZ met een tijdelijke aanpassing van de procedure voor indicatiestelling voor de Wet langdurige zorg V&V, ten gevolge van covid-19. Nu de gewone zorg weer wordt hervat en er (onder voorwaarden) weer huisbezoeken worden afgelegd, is er geen noodzaak meer om deze regeling te verlengen. De Wlz-registratie V&V stopt dan ook per 1 juni.

Lees meer op de site van ActiZ.

Categorieën
Algemeen

Verpleeghuizen nog niet overal klaar voor bezoek

Sinds maandag geldt een versoepelde bezoekregeling voor verpleeghuizen. Maar niet iedereen kan vader, moeder of dierbare al weer bezoeken. “De angst voor een tweede piek blijft aanwezig”, zegt Actiz, de koepel van verpleeghuizen.

Cijfers over het aantal verpleeghuizen waar bezoek voorlopig onmogelijk blijft, zijn er niet. “Het beeld is vrij wisselend en verschilt per verpleeghuislocatie”, zegt een Actiz-woordvoerder. Ook al mogen alle aangesloten zorginstellingen sinds afgelopen week hun deuren weer openen voor 1 vaste bezoeker per bewoner.

Lees verder op NOS.nl.

Categorieën
Algemeen

Invloed coronamaatregelen op probleemgedrag wisselend

De academische netwerken ouderenzorg UKON en UNC-ZH onderzoeken de gevolgen van de coronamaatregelen op het probleemgedrag bij verpleeghuisbewoners. De factsheet met de eerste resultaten geeft een wisselend beeld: behandelaren zien bij sommige bewoners juist meer en bij andere bewoners juist minder probleemgedrag. 

Er is een enquête uitgezet, waaraan bijna 300 psychologen, artsen, verpleegkundig specialisten en andere behandelaren aan hebben deelgenomen.  In de factsheet ‘Probleemgedrag bij verpleeghuisbewoners en COVID-19 maatregelen’ staat dat de deelnemers aangeven dat er zowel bewoners zijn waarbij het probleemgedrag is
toegenomen, als bewoners waarbij dit is afgenomen. Ook merken zij dat er veranderingen zijn in het type probleemgedrag na de invoering van de coronamaatregelen.

Lees meer op de site van Thuis in het Verpleeghuis.

Categorieën
Algemeen

Deskundigen pleiten voor aanpassing nationale hitteplan

Een combinatie van een hittegolf met het coronavirus kan grote effecten hebben op de volksgezondheid. Deskundigen pleiten ervoor om het nationale hitteplan aan te passen aan de coronatijd.

Lees meer op Skipr.

Categorieën
Algemeen

Net­werkmeetings ondersteuners cliënten­raden (online)

Ondersteuners hebben ook in deze coronacrisis een belangrijke rol in het adviseren van cliëntenraden. Maar hoe pak je dat aan en welke goede voorbeelden zijn beschikbaar? Na twee nuttige digitale bijeenkomsten eind april, organiseert LOC in juni een vervolg met keuze uit 4 bijeenkomsten.

Lees meer op de site van het LOC.

Categorieën
Algemeen

Boekje Samen zijn op Afstand

Ouderen die getroffen worden door het coronavirus belanden in het ziekenhuis of moeten in isolatie in een verpleeghuis. Naasten mogen vaak niet bij hen op bezoek. Hoe blijf je met elkaar in contact? En wat als iemand niet meer beter wordt? Het boekje ‘Samen zijn op Afstand’ faciliteert dat gesprek.

Lees meer op Zorg voor Beter.

Categorieën
Algemeen

Zo beslis je samen met ouderen in coronatijd

Coronatijd: de overheid en de gezondheidszorg hebben strakke richtlijnen wat wel en niet kan bij besmetting met corona. Valt er dan voor ouderen helemaal niets meer te kiezen? Integendeel. Juist nu is het belangrijk om samen met hen te beslissen. Bekijk het 6-stappenmodel met handige hulpzinnen.

Lees meer op Zorg voor Beter.

Categorieën
Algemeen

Mondzorg tijdens corona-uitbraak

Op dit moment mag er weer meer mondzorg verleend worden binnen verpleeghuizen. Hoe organiseer je tijdens de corona-uitbraak de mondzorg? Welke patiënten mag je wel en niet behandelen en welke voorzorgsmaatregelen neem je?

Ook tijdens de coronacrisis is het mogelijk om mondzorg te bieden aan bewoners in verpleeghuizen. De voorwaarden waaronder dat kan staan hier beschreven:

Lees meer op de site van Thuis in het Verpleeghuis.

Categorieën
Algemeen

Verlenging en wijziging NOW-regeling

Een werkgever die minimaal 20 procent omzetverlies verwacht, kan vanaf 6 juli een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen bij UWV voor juni, juli en augustus. Het kabinet verlengt de NOW-regeling met drie maanden. De NOW-regeling is een onderdeel van de steunmaatregelen van het kabinet, omdat de economische gevolgen van de Coronacrisis nog steeds aanhouden, is de regeling verlengd en hanteert dezelfde systematiek van tegemoetkoming, maar bevat ook wijzigingen. Voor zorgwerkgevers blijft van toepassing dat er andere voorliggende voorzieningen van toepassing zijn voor compensatie van omzetverlies of extra kosten als gevolg van corona. Actuele informatie hierover vindt u hier op de ActiZ website.

Lees verder op de site van ActiZ.

Categorieën
Algemeen

Verruiming van de bezoekregeling in verpleeghuizen Bevindingen na de eerste week

Factsheet: Verruiming van de bezoekregeling in verpleeghuizenBevindingen na de eerste week

Categorieën
Algemeen

Nieuwsbrief Veilig ouder worden – 4

Iedereen heeft het recht om veilig oud te worden. Toch hebben in Nederland 170.000 ouderen sinds hun 65e levensjaar te maken gehad met een vorm van mishandeling. Dat is 1 op de 20 ouderen. ‘Veilig ouder worden’ is een samenwerking van het ministerie van VWS, Veilig Thuis, banken, notarissen, gemeenten, ouderenbonden en andere partijen. Met als doel het taboe rond ouderenmishandeling te doorbreken en mishandeling te stoppen en te voorkomen. De nieuwsbrief Veilig ouder worden houd je op de hoogte van de voortgang.

Lees meer op ikvermoedhuiselijkgeweld.

Categorieën
Algemeen

‘Veel mondkapjes in verpleeghuizen deugen niet’

Veel mondkapjes die in verpleeghuizen gebruikt worden deugen niet. Dat meldt het AD op basis van eigen onderzoek. De krant liet 25 medische mondmaskers testen, die worden gebruikt op corona-afdelingen in verpleeghuizen in het hele land. Daarvan bleek bijna de helft onvoldoende bescherming te bieden.

Lees meer in het Nederlands Dagblad.

Categorieën
Algemeen

Eén loket voor mentale gezondheid bij COVID-19, 20 mei

Mensen met vragen over psychosociale gevolgen van de coronacrisis kunnen vanaf vandaag terecht bij het Informatie- en Verwijscentrum COVID-19 (IVC). Het centrum biedt actuele, toegankelijke en betrouwbare informatie en brengt de vele initiatieven bij elkaar, die erop gericht zijn mensen informatie, ondersteuning of hulp te bieden over de gevolgen van het coronavirus. Ook brengt het IVC mensen als nodig in contact met verschillende soorten hulp-, zorg- en dienstverleners.

Lees meer op de site de Rijksoverheid.

Categorieën
Algemeen

Dit zijn de eerste bevindingen na een week bezoekpilot

De eerste bezoekers die weer welkom waren in verpleeghuizen, waren unaniem ontzettend blij om hun familielid weer te zien. Men houdt zich doorgaans goed aan de regels. De vraag is hoe dat verder gaat.

Lees meer in Skipr.

Categorieën
Algemeen

Afspraken sub-CCT-vvt Haaglanden, 8 mei

Afspraken sub-CCT-vvt Haaglanden, 8 mei, vindt u in DOCUMENTEN.

Categorieën
Algemeen

Verslag – telefonisch Crisis Bestuurlijk ROAZ, 13 mei

Verslag – telefonisch Crisis Bestuurlijk ROAZ, 13 mei, vindt in DOCUMENTEN.

Categorieën
Geen categorie

Notulen CCT – VVT, 12 mei

Notulen CCT – VVT, 12 mei, vindt u in DOCUMENTEN.

Categorieën
Algemeen

Notulen CCT – VVT, 14 mei

Notulen CCT – VVT, 14 mei, vindt u in DOCUMENTEN.

Categorieën
Algemeen

Notulen Telefonisch Tactisch ROAZ, 19 mei

Notulen Telefonisch Tactisch ROAZ, 19 mei, vindt u in DOCUMENTEN.

Categorieën
Algemeen

Actiz, Update coronavirus – 44

Actiz, Update coronavirus – 44

Categorieën
Algemeen

Begrijpelijke informatie over coronavirus – update nr. 6

De begrijpelijke informatie over het coronavirus wordt geregeld geactualiseerd en opnieuw getest. Ook zijn er vertalingen beschikbaar. Met deze nieuwsbrief houden we je op de hoogte van aanpassingen en nieuwe producten.

Zie de site van Pharos.

Categorieën
Algemeen

Lijst grote zorgaanbieders continuïteitsbijdrage gepubliceerd, 15 mei

Zorgverzekeraars hebben een continuïteitsbijdrage-regeling opengesteld voor zorgaanbieders die ten gevolge van de coronacrisis te maken hebben met vraaguitval en daardoor in financiële problemen komen. In deze regeling wordt een onderscheid gemaakt tussen zorgaanbieders met een omzet van meer en minder dan 10 miljoen euro op jaarbasis. Voor zorgaanbieders met een omzet van minder dan 10 miljoen bestaat vanaf 15 mei (gefaseerd) de mogelijkheid een aanvraag voor een bijdrage in te dienen. Voor de zorgaanbieders met een omzet van meer dan 10 miljoen (met enkele uitzonderingen) wordt een specifieke regeling getroffen. Op deze lijst staan de zorgaanbieders die onder de specifieke regeling vallen.

Lees meer op ZN.

Categorieën
Algemeen

Versoepeling bezoek verpleeghuiszorg

Vanaf 25 mei kunnen verpleeghuisorganisaties weer beperkt bezoek toelaten. Dit heeft minister De Jonge dinsdag 19 mei geschreven in zijn brief aan de Tweede Kamer. De Jonge maakte bekend dat tussen 25 mei en 15 juni alle verpleeghuizen die aan de randvoorwaarden voldoen onder voorwaarden weer bezoek kunnen toelaten. ActiZ, Alzheimer Nederland, LOC, NIP, V&VN, Verenso en Zorgthuisnl hebben een geactualiseerde versie van de handreiking versoepeling bezoekregeling verpleeghuiszorg gemaakt om binnen zorgorganisaties afspraken te maken hoe dit te organiseren.

Lees meer op de site van ActiZ.

Categorieën
Algemeen

Q&A bezoekregeling verpleeghuizen

Vanaf 25 mei kunnen verpleeghuisorganisaties weer beperkt bezoek toelaten. ActiZ zet de belangrijkste vragen en antwoorden (Q&A) op een rij.  

Categorieën
Algemeen

Actiz, Udate coronavirus – 43

Actiz, Udate coronavirus – 43

Categorieën
Algemeen

Actiz, Update coronavirus – 42

Actiz, Update coronavirus – 42

Categorieën
Algemeen

Informatiebrief special Aanpak Corona #3 | 20 mei 2020, gemeente Den Haag

Deze